Nieodłącznym elementem transportu jest przewożenie rozmaitych towarów od nadawców do odbiorców. Firmy transportowe przewożą rożne produkty. Wśród nich są zarówno ładunki masowe, jak i ładunki drobnicowe. Te drugie są bardzo znane, bowiem zajmują się nimi np. firmy kurierskie. Czym dokładnie są ładunki drobnicowe oraz co je wyróżnia na tle innych towarów?

Czym jest ładunek drobnicowy?

Do ładunków drobnicowych zaliczają się wszelkiego rodzaju towary przetworzone i gotowe wyroby, które mają własne opakowania jednostkowe lub zbiorcze. Taki ładunek charakteryzuje się stałą formą zewnętrzną, a także da się wyodrębnić jednostki ładunku, która nie podlega przedziałowi w trakcie przeładunku.

Ładunek drobnicowy ma większą wartość jednostkową niż ładunek masowy. Dodatkowo takie towary wymagają specjalistycznej troski podczas transportu i przeładunków. W przeciwieństwie to towarów masowych, ładunki drobnicowe można zważyć i obliczyć. Ze względu na niewielką ich objętość są one zbierane przez spedytora od kilku nadawców i łączone, a dopiero następnie się je wysyła do adresatów.

Czym charakteryzuje się ładunek drobnicowy?

Ładunek drobnicowy można scharakteryzować. Taki typ towaru przede wszystkim posiada mała masę ładunkowa jednej przesyłki. Z tego wynika, że można łączyć kilka, a nawet kilkanaście, czy kilkadziesiąt takich ładunków. Poza tym cechą charakterystyczną ładunków drobnicowych są ich rozmaite kształty oraz opakowania. Takie ładunki są wszystkim bardzo dobrze znane, z tego względu, że wyróżnia je rozproszenie nadawców i odbiorców, a firma zajmująca się przewożeniem tych towarów nie ma tak łatwego zadania, jak w przypadku transportu całopojazdowego.

W porównaniu do transportu całopojazdowego, ładunki drobnicowe charakteryzują się tym, że każdy klient takiej przesyłki płaci za jej wagę faktyczną lub obliczeniową. Poza tym pojazd wykorzystany do takiego rodzaju transportu dobiera spedytor, a wielkość samochodu nie wpływa na koszt usługi transportowej. Cechą charakterystyczną ładunków przewozowych jest również to, że cena takiego transportu zależy również od liczby przewożonych palet, a transport towarów, które nie zostały spaletyzowane jest droższy.

Transport ładunków drobnicowych

Transportowanie ładunków drobnicowych, którym zajmuje się m.in. firma spedycyjna Stanisław, Marian Pieróg Transport spedycja, nie należy do ulubionych zadań dla spedytorów i przewoźników, ponieważ wymaga to logistyki, a także istnieje większe niebezpieczeństwo uszkodzenia ich lub zniszczenia w trakcie przewożenia. Poza tym ich przeładunek lub załadunek jest bardziej pracochłonny i czasochłonny. To jest powodem ich jednostkowania. Polega to na stworzeniu jednostki ładunkowej z kilku lub kilkunastu paczek lub skrzynek. W celu usprawnienia zmiany jednostek ładunkowych w trakcie ich przemieszczania dąży się do tego, by taka jednostka była jednostką transportową, magazynową oraz sprzedażową.