Blog Panoramy Firm

Przewożenie materiałów budowlanych

Materiał partnera
2019-09-09
Źródło: gettyimages

Jednym ze specyficznych zagadnień związanych z usługami transportowymi jest transport materiałów budowlanych. Podczas przewozu takich materiałów bardzo duże znaczenie ma właściwe przygotowanie transportu, bezpieczeństwo przewożenia, a także dobór odpowiedniego środka transportu. Podczas przewożenia materiałów budowlanych należy także zastanowić się nad tym, jak najlepiej będzie dotrzeć pod wskazany adres. Firma transportowa podejmująca się takiego zadania powinna także spełniać odpowiednie wymogi.

Przygotowanie transportu materiałów budowlanych

Transport jest powszechnie wykorzystywaną usługą. Dzięki niemu możliwe jest przewożenie najróżniejszych produktów z jednych miejsc w drugie. Usługi transportowe często wykorzystywane są także do przewożenia materiałów budowlanych. Materiały budowlane można podzielić na dwa rodzaje, ze względu na ich budowę. Pierwsze to materiały masowe. Można je przewozić luźno lub w postaci zapaczkowanej. Drugi rodzaj to materiały drobnicowe. Rodzaj transportu zawsze uzależniony jest od tego, jaki materiał budowlany jest przewożony oraz od tego, jaka jest jego masa objętość i ile jest towaru. Istotne znaczenie ma także rodzaj opakowania, a nawet odległość przewożenia. W przypadku transportu drogowego nie bez znaczenia są również warunki panujące na drodze i sposoby załadunku i rozładunku transportowanego materiału.

Wpływ na skuteczność i bezpieczeństwo przewożenia materiałów budowlanych mają także informacje dostarczone od klienta. W szczególności powinny one dotyczyć budowy i warunków panujących na niej. Poza tym klient powinien dostarczyć dane na temat możliwego miejsca rozładunku towaru oraz ograniczeń tonażowych, o ile takie występują. W trakcie zawierania umowy należy także określić wytyczne dotyczące między innymi wjazdu na budowę, czy ewentualnych wąskich przejazdów. Takie informacje pomogą firmie transportowej wybrać odpowiedni typ pojazdu i kierowcę.

Wymogi potrzebne do transportowania materiałów budowlanych

Przewożenie materiałów budowlanych, oferowane np. przez firmę Retrans, oparte jest na wymogach, które dotyczą bezpieczeństwa oraz konstrukcyjnego przygotowania pojazdu. Główny element konstrukcji zabudowy stanowi system mocowań. Musi mieć on odpowiedni rodzaj, a także ilość punktów mocujących. Dostosowanie systemu mocowania uzależnione jest w głównej mierze od typu przewożonego ładunku. Transportowane produkty muszą być zabezpieczone w taki sposób, aby niemożliwe było ich przesunięcie, uszkodzenie lub upadek.

Kontrolę nad stanem technicznym mocowań powinien mieć na uwadze kierowca. Nie można stosować niesprawnych lub uszkodzonych mocowań, ponieważ nie będą one spełniały swojej funkcji, a przewożony materiał jest wówczas zagrożony. Podczas przewożenia przedmiotów, które posiadają ostre krawędzie należy zadbać o właściwe ich osłonięcie, ponieważ mogą one uszkodzić mocowania, co może wpływać na stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym.