Transport zwierząt jest dość specyficznym rodzajem transportu. Niejednokrotnie budził on kontrowersje, jednakże jest on niekiedy konicznością. W celu sprawnego zorganizowania i przebiegu transportu zwierząt najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług profesjonalnych firm transportowych. Usługi przewożenia zwierząt oferowane są przez liczne firmy transportowe, które wiedzą jak transportować zwierzęta oraz posiadają wymagane uprawnienia i zezwolenia.

Co wpływa na stres przewożonych zwierząt?

W Polsce transport zwierząt dotyczy głównie zwierząt rzeźnych. Przewóz zwierząt jest krótkim okresem w całym cyklu ich produkcji, jednakże może być on przyczyną niekorzystnych konsekwencji. Źle zorganizowany i przeprowadzony transport lub zbyt długi przewóz zwierząt może być przyczyną start finansowych, a także zmniejszeniem dobrostanu zwierząt. Jak zatem powinien przebiegać transport zwierząt?

Przede wszystkim należy wiedzieć, że nawet dokładnie zaplanowana podróż wywoła u zwierząt stres transportowy. Do zadań firmy transportowej należy to, aby zminimalizować to uczucie wśród przewożonych zwierząt. Uwagę na to powinni zwracać się od samego początku, do końca całego procesu, bowiem najbardziej stresogenne momenty występują podczas załadunku i wyładunku zwierząt. Główny wpływ na wzrost stresu podczas przewożenia zwierząt mają między innymi:

      ·        hałas,

      ·        temperatura,

      ·        wstrząsy,

      ·        wibracje,

      ·        ograniczenie ruchu,

      ·        brak wody i jedzenia,

      ·        nowe otoczenie.

Doświadczeni w tej branży przewoźnicy tacy, jak Firma Transportowo-Usługowa Zabłoccy z Płocka wiedzą, że negatywny wpływ na zwierzęta ma występowanie tych czynników przez długi czas oraz gdy występują one razem. W celu zminimalizowania odczuwania stresu wśród zwierząt kierowcy starają się unikać przyspieszeń i hamowań, w szczególności gwałtownych. Poza tym podczas jazdy unika się dużych prędkości jazdy, a zwierzętom zapewnia się odpowiednie warunki środowiskowe wewnątrz pojazdu.

Uprawnienia do przewozu zwierząt

Firmy transportowe, które zajmują się przewożeniem zwierząt musza posiadać odpowiednie uprawnienia i zatwierdzenia. Wśród nich znajdują się zezwolenie dla przewoźnika, do 8 godzin lub powyżej 8 godzin, licencje kierowcy lub konwojenta oraz świadectwo zatwierdzenia środka transportu, jeśli transport będzie przekraczał 8 godzin. Dodatkowo pojazd, którym będą przewożone zwierzęta musi być wyposażony w wyraźne oznakowania świadczące o przewożeniu żywych zwierząt.

Osoby kierujące pojazdem muszą wiedzieć, jak postępować podczas załadunku i rozładunku zwierząt, jakie są wymogi dotyczące przestrzeni, a także jakie mogą być skutki skrajnych warunków atmosferycznych. Ponadto kierowcy lub konwojenci powinni wiedzieć, jak regulować wentylację oraz w jaki sposób sprzątać pojazd  i jak go dezynfekować. Niezbędna jest również wiedza dotycząca postępowania z chorymi i rannymi zwierzętami.