Przewozy towarów niebezpiecznych

Materiał partnera
2019-11-18
transport ADR

Przewozami towarów niebezpiecznych zajmują się w Polsce tylko specjalistyczne firmy transportowe, wyposażone w odpowiednią flotę pojazdów, a także, które zatrudniają profesjonalnych pracowników, posiadających odpowiednie uprawnienia. Jeśli chodzi zaś o klasyfikację towarów niebezpiecznych, należy wyróżnić między innymi te, ze względu na postać, która wyznacza zarówno pojazd, który powinien zostać użyty, jak i metodę ustalania całego procesu logistycznego.

Czym są towary niebezpieczne?

Towary niebezpieczne to takie, które zagrażają zarówno bezpieczeństwu człowieka, jak i środowisku naturalnemu. Zalicza się do nich również ładunki łatwopalne, wybuchowe, czy promieniotwórcze. Na terenie Unii Europejskiej oraz w kilku innych krajach, znane są one pod ogólnym skrótem ADR. Jest to nic innego, jak umowa, która dokładnie określa sposoby ładowania, przewozu, magazynowania, a także rozładunku towarów niebezpiecznych, wraz z przepisami, które zawsze są uaktualniane co dwa lata, w lata nieparzyste. Mówią o tym stosowne ustawy, oraz rozporządzenia rządowe oraz umowy międzynarodowe. Jak można zatem zauważyć, regulacje tranzytu np. benzyny, farb, rozpuszczalników, nawozów, czy kwasów, będących towarami ADR, są bardzo restrykcyjne, dlatego na rynku transportowaniem tego typu dóbr ciekłych, stałych, gazowych, granulowanych czy pastowanych, zajmują się tylko certyfikowane firmy. Je zaliczyć można za najlepsze podmioty branżowe.

Klasyfikacja towarów ADR

Oprócz rozróżnienia towarów ADR, ze względu na swój stan skupienia, wyróżnia sią także ważną klasyfikację dotyczącą rodzaju zagrożenia, które mogą one stwarzać. Wyróżniono zatem kilka odmiennych klas, którymi są:

1.      Klasa pierwsza – materiały i przedmioty wybuchowe;

2.      Klasa druga – gazy;

3.      Klasa trzecia – materiały ciekłe zapalne;

4.      Klasa czwarta – materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne (4.1);  materiały samozapalne (4.2); materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne (4.3);

5.      Klasa piąta – materiały utleniające (5.1); nadtlenki organiczne (5.2);

6.      Klasa szósta – materiały trujące (6.1); materiały zakaźne (6.2);

7.      Klasa siódma – materiały promieniotwórcze;

8.      Klasa ósma – materiały żrące;

9.      Klasa dziewiąta – różne materiały i przedmioty niebezpieczne.

Ponadto każdy ładunek/rodzaj materiału ADR, ma przypisany swój odrębny numer UN, pozwalający na szybką identyfikację rodzaju towaru ADR. Przykładem jest azbest niebieski o numerze UN 2212.

Zapotrzebowanie na usługi transportu ADR

Wiele firm rezygnuje z inwestowania w drogie floty pojazdów przystosowanych do przewozu ADR, oraz w równie kosztowne procesy certyfikacyjne kierowców. Dzisiaj bardziej opłacalne są zatem outsourcingowe usługi transportowe, które świadczą takie przedsiębiorstwa, jak KOWALCZYK Transport i Spedycja. Oferta tego typu przewoźników otwarta jest na szpitale, zakłady chemiczne i energetyczne, firmy petrochemiczne i produkcyjne, czy też budowlane. Najlepsze podmioty branżowe, są zaś gotowe na obsługę na trasach zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

Opracowanie artykułu:

Kowalczyk Transport i spedycja

ul. Wojska Polskiego 125, 78-600 Wałcz zachodniopomorskie
e-mail
www