Sporządzanie deklaracji Intrastat

2019-04-19

Wymiany handlowe pomiędzy przedsiębiorstwami państw należących do Unii Europejskiej, w założeniu wyglądają tak, jak tranzyty wewnątrzkrajowe. W wielu przypadkach ważnym obowiązkiem spoczywającym na firmach, jest sporządzanie deklaracji Intrastat, które jest narzędziem stworzonym do celów statystycznych.

Czym jest Intrastat?

Intratsta to w uproszczeniu specjalistyczny system statystyczny działający w Unii Europejskiej, który ma na celu zbieranie informacji na temat transakcji handlowych wewnątrzwspólnotowych. Narzędzi to umożliwia zaś tworzenie deklaracji przywozu towarów, lub też ich wywozu.

Jakie firmy muszą sporządzać deklaracje Intrastat?

Nie każda firma, która zajmuje się handlem towarów na terenie całej UE, jest zobowiązana do przygotowywania deklaracji Intrastat. Wielokrotnie – w zgodzie z przepisami – dotyczy to osób fizycznych lub też prawnych, które nie posiadają osobowości prawnej, lub które są podatnikami VAT dokonującymi wymiany dobór z innymi państwami Europy, z założeniem, że przekroczyli one pewne ustalone progi. Te zaś zawsze są ustalane na podstawie danych z Intrastat, czy analiz ekonomicznych, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na każdy nowy rok podatkowy.

Jakie informacje zawarte są w deklaracjach Intrastat?

Szczegółowość deklaracji Intrastat, zależy przede wszystkim od zakwalifikowania się do danego progu. Najczęściej podawanymi informacjami, są: okres sprawozdawczy, rodzaj deklaracji, kod izby celnej, do której adresowana jest deklaracja Intrastat, odbiorca przy przywozie, nadawca przy wywozie, przedstawiciel, łączna wartość fakturowa w polskich złotych, łączna liczba pozycji, numer pozycji, opis towaru, kod kraju wysyłki dla przywozu lub kod kraju przeznaczenia dla wywozu, kod rodzaju transakcji, kod towaru, masa netto, czy ilość w uzupełniającej jednostce miary. Czasem potrzeba również podać wartości statystyczne w polskich złotych, czy kody warunków dostawy.


Pomoc agencji celnej

Aby szybko przejść przez wszystkie administracyjne procedury celne, w tym te dotyczące sporządzania deklaracji Intrastat, najlepiej prosić o pomoc specjalistyczne agencje celne. To one zajmują się wypełnieniem danych w systemie i dostarczeniem pism do odpowiedniej Izby Celnej, w imieniu klienta. Takie usługi świadczy między innymi Agencja Celna ARKA, która pomaga także np. w uproszczonych procedurach eksportowych.

Warto wiedzieć!  Okresem rozliczeniowym w przypadku deklaracji Intrastat jest jeden miesiąc kalendarzowy, w trakcie którego dokonane zostało wewnątrzwspólnotowe nabycie albo dostawa. Na złożenie pism przedsiębiorca ma czas do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego będzie ono dotyczyć.


Opracowanie artykułu:

Agencja Celna "Arka" Katarzyna Suszczyńska

ul. Octowa 8 lok. 06, 15-399 Białystok podlaskie
e-mail
www