Transport żywych zwierząt powinien odbywać się szybko, bezpiecznie, w oparciu o wysokie standardy i zgodnie z przepisami prawa oraz tylko przez przeszkolony odpowiednio personel. Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek aktów przemocy. Zwierzęta muszą mieć dostęp do świeżego powietrza, wody i jedzenia. Powinny być przewożone odpowiednio przystosowanymi pojazdami.

Przygotowanie zwierząt do transportu

Zwierzęta powinny mieć w podróży zagwarantowane bezpieczne i komfortowe warunki. Ich zdrowie nie może budzić żadnych przeciwwskazań do transportu. Przewoźnik jest zobligowany do zapewnienia dostępu do wody i odpowiedniej ilości właściwie dobranej karmy, która będzie podawana zwierzętom w odpowiednich odstępach czasu. Każde zwierze musi mieć zapewnioną powierzchnię podłogi oraz wysokość potrzebną dla konkretnego gatunku.

Najlepszym rozwiązaniem jest umieszczenie w jednej ciężarówce zwierząt, które się znają. Dzięki temu będą mniej zestresowane. Trzeba pamiętać, iż powinny być one rozdzielone według gatunku, płci i wielkości. Stare zwierzęta należy oddzielić od młodych (jednak nie wolno rozdzielać samicy i jej potomstwa).

Transport powinien być realizowany z przerwami. Jeśli jest to długa podróż, zwierzętom należy się minimum 24-godzinny odpoczynek. Wówczas powinny zostać wyładowane, nakarmione i napojone. Bardzo ważne jest też to, by podczas postoju zwierzęta miały dostęp do weterynarza.

Warunki techniczne pojazdu

Przede wszystkim, co jest warte podkreślenia, każdy przewoźnik jest zobowiązany do posiadania w swoich pojazdach systemu wymuszonej wentylacji, rejestratorów temperatury, modułów GSM oraz układów do pojenia zwierząt. Każdy samochodów przeznaczony do transportu żywych zwierząt musi spełniać szereg określonych wymagań. Szkielet nadwozia musi być wykonany ze stalowych kształtowników. Samo nadwozie winno posiadać system blokująco-zabezpieczający (sterowany ręcznie), umożliwiać wyciek nieczystości poza pojazd, a jego tylna część powinna posiadać drzwi oraz bariery boczne o wysokości800 mm. Część ładunkowa pojazdu powinna składać się z sektorów (posiadających ruchome ścianki), co sprawi, że zwierzęta nie będą kotłowały się w jednym miejscu. Wewnątrz pojazdu powinien znajdować się system wewnętrznych drzwi do zamykania poszczególnych pokładów transportowych.

Transportem żywych zwierząt zajmuje się firma kierowana przez pana Łukasza Larysza. Transport bydła, trzody chlewnej, czy koni odbywa się specjalistycznymi pojazdami, kierowanymi przez doświadczonych pracowników, posiadających uprawnienia do przewozu zwierząt.

Zezwolenie na transport

Zezwolenie na transport żywych zwierząt jest konieczne w sytuacjach, jeśli jest on dłuższy niż 65 km. Dokument jest wydawany przez odpowiedni organ konkretnego państwa członkowskiego UE. Chodzi tu o państwo, w którym znajduje się siedziba firmy albo jej przedstawicielstwo. Zezwolenie jest wydawane tylko wtedy, gdy przewoźnik udowodni, iż posiada odpowiednią ilość przeszkolonych pracowników i dysponuje specjalistycznymi pojazdami do przewozu żywych zwierząt. Jeśli firma transportowa spełni wszystkie warunki, wówczas otrzymuje zezwolenie, które jest ważne 5 lat i jest przechowywane w elektronicznej bazie danych.

Jeśli podróż trwa więcej niż 8 godzin firma jest zobowiązana do przedstawienia świadectw kwalifikacji zawodowych kierowców. Musi także przedłożyć wszelkie dane dotyczące monitorowania i rejestracji ruchu pojazdu, jak też plany kryzysowe w przypadku niespodziewanych zdarzeń. W przypadku podróży zagranicznych, kierowca musi mieć przygotowane przez organizatora transportu, specjalne plany podróży, które wykonuje się na podstawie standardowych szablonów.