Świeże produkty, takie jak np. warzywa i owoce wymagają specjalistycznych warunków transportowania oraz przechowywania. Takie towary cechują się niską naturalną podatnością transportową, co sprawia, że warzywa i owoce są wrażliwe na temperaturę, światło, wilgoć, czas przewożenia, tlen i uszkodzenia. W związku z tym produkty takie zalicza się do grupy towarów szybko się psujących. O czym zatem należy pamiętać podczas transportowania owoców i warzyw?

Temperatura i wilgotność mają duże znaczenie

W trakcie transportowania świeżych owoców i warzyw, podobnie jak i w trakcie przechowywania, duże znaczenie ma temperatura. Ważne jest to, aby bezpośrednio po zbiorach schłodzić te produkty do określonej temperatury, ponieważ wysokie temperatury niekorzystnie wpływają na utrzymanie świeżości warzyw i owoców. Warto zaznaczyć, że w temperaturze ponad 20 stopni Celsjusza tempo oddychania owoców i warzyw jest kilkanaście razy intensywniejsze niż w temperaturze 0 stopni Celsjusza. Poza tym zmiana temperatury świeżych produktów jest przyczyną ich zmian chemicznych, fizycznych i biochemicznych.

Mając na uwadze wpływ temperatury na właściwości owoców i warzyw, podczas ich transportowania należy mieć na uwadze utrzymanie jej na odpowiednim poziomie. Dlatego najlepiej jest nawiązać współpracę z firmą transportową, która oferuje usługi transportu chłodniczego, jak np. J&M Kamińscy. Transport chłodniczy polega na przechowywaniu warzyw i owoców w określonej temperaturze od chwili przyjęcia produktów, aż do momentu dostarczenia ich w wyznaczone miejsce. W tego rodzaju transporcie wykorzystuje się pojazdy, które wyposażone są w urządzenia chłodnicze, dzięki którym kierowca może swobodnie kontrolować temperaturę wewnątrz pojazdu.

Oprócz temperatury duży wpływ na jakość świeżych produktów ma również wilgotność. Transport owoców i warzyw wymaga utrzymania odpowiedniego poziomu wilgotności powietrza, który powinien wynosić około 90-95%, jednakże w przypadku zielonych warzyw wilgotność podczas ich przewożenia często wynosi 100%. Z kolei transportowanie warzyw trwałych, jak np. cebula i czosnek, poziom wilgotności powinien być na poziomie 70%. Utrzymanie optymalnego poziomu wilgotności jest bardzo ważne, ponieważ zbyt mała wilgotność może powodować więdnięcie produktów, zaś zbyt wysoka będzie przyczyną pleśnienia, kiełkowania i pociemniania towaru.

Wpływ czasu przewożenia i uszkodzenia

Innym czynnikiem mającym duży wpływ na jakość świeżych produktów są czas transportu i uszkodzenia. Czas przewożenia owoców i warzyw ma szczególne znaczenie w sytuacji, gdy nie można kontrolować ich temperatury i wilgotności. Czas transportu powinien być jak najkrótszy, ponieważ podczas długiego przewożenia istnieje większe ryzyko zepsucia się owoców i warzyw. Oczywiście transportowanie luzem produktów również może źle wpływać na ich jakość, dlatego często stosuje się opakowania i inne zabezpieczenia, których celem jest zminimalizowanie występowania uszkodzeń, jak np. obicie, czy pękanie owoców i warzyw.