Mianem farmy wiatrowej określa się jednostkę wytwórczą – czyli w tym przypadku generator energii elektrycznej zasilany wiatrem – lub zespół jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci w jednym miejscu przyłączenia. Zazwyczaj jest to instalacja, na którą składa się wiele turbin wiatrowych. W świetle nadchodzącego kryzysu energetycznego elektrownie wiatrowe są coraz częściej rozważanym źródłem energii.

Funkcjonowanie farm wiatrowych

Coraz więcej mówi się o potrzebie ochrony środowiska i skupieniu gospodarki wokół odnawialnych źródeł energii. Jednym z powszechnie stosowanych rozwiązań są elektrownie wiatrowe, które oddziałują na otoczenie w stopniu znacząco mniejszym niż konwencjonalne metody uzyskiwania energii. Mniejszy jest również w tym przypadku stopień emisyjności zanieczyszczeń i dlatego też otrzymywana w ten sposób energia elektryczna uważana jest za ekologicznie czystą.

Ze względu na stosowaną technologię, budowa farmy wiatrowej jest ogromnym przedsięwzięciem. Ogromnych rozmiarów instalacje nie mogą być zakładane w dowolnym miejscu ze względu na wpływ, jaki mają one na otoczenie – w zakresie hałasu i wibracji czy zakłóceń komunikacji elektromagnetycznej. Rozpoczęta budowa elektrowni wiatrowej Jasna, która ma zostać uruchomiona do końca przyszłego roku, uświadomić może, jak wielka jest to inwestycja. Spedycja oraz aspekty logistyczne budowy farm wiatrowych stwarzają tu najwięcej trudności.

Transport na rzecz farm wiatrowych

Elementy konstrukcyjne elektrowni wiatrowej muszą zazwyczaj pokonać wiele kilometrów od zakładu, w którym zostały wyprodukowane do miejsca, gdzie zlokalizowana jest budowa farmy wiatrowej. Ze względu na gabaryty turbin sam transport drogowy nie jest łatwy. W odpowiedzi na zapotrzebowanie ze strony inwestorów firmy takie jak A.P. Sped. oferują usługi transportowe dedykowane farmom wiatrowym. Obejmują one między innymi:

  • planowanie optymalnego dojazdu na teren inwestycji;
  • szacunkowe określenie kosztów związanych z przystosowaniem infrastruktury;
  • uzgodnienia z Zarządami Dróg;
  • planowanie układu dróg wewnętrznych;

Firma spedycyjna zająć się może ponadto sprawami organizacyjnymi dotyczącymi załadunki i rozładunku czy też niezbędnego sprzętu niezbędnego do przewozu elektrowni wiatrowej. W zakresie jej obowiązków leżeć ponadto będzie zdobycie wymaganych zezwoleń na przejazd pojazdów z ładunkami. Ze względu na wielkogabarytowy charakter przewożonych ładunków konieczny może być pilotaż cywilny i policyjny, czym tez powinna zająć się firma z branży transportowej.