Jeśli jesteś właścicielem magazynu, hurtowni bądź  przedsiębiorstwa produkcyjnego, albo prowadzisz ośrodek szkoleniowy oferujący kursy z obsługi sprzętów transportu bliskiego, to na pewno będą ci potrzebne wózki widłowe. Mogą być elektryczne, spalinowe lub gazowe. Musisz pamiętać, że posiadanie takiego sprzętu wymaga systematycznej konserwacji oraz przeglądów. Jeśli zależy ci na wysokiej jakości pojazdów to najlepiej, gdy zakupisz je od sprawdzonego producenta, takiego jak Still Polska.

Specyfika wózków widłowych

Wózki widłowe to inaczej wózki jezdniowe podnośnikowe. Są pojazdami mechanicznymi, które dzielą się na: wózki widłowe spalinowe (napędzane silnikiem spalinowym), wózki widłowe elektryczne oraz zasilane gazem. Wykorzystywane są przede wszystkim w pracach związanych z magazynowaniem, transportem bliskim oraz przy rozładunku towarów. Każdy wózek widłowy podlega pod Urząd Dozoru Technicznego. Oznacza to, że po należy go zgłosić i zarejestrować. Jeśli Dozór Techniczny nie dopuści pojazdu do użytkowania, wówczas nie może on być wykorzystywany do żadnych prac na terenie danej firmy. Wózki widłowe powinny posiadać wydawaną przez UDT książkę eksploatacji, w której zawarte są informacje techniczne, protokoły badań i dokumentacja odbiorcza, oraz dziennik konserwacji, zawierający informacje o odbytych przeglądach oraz naprawach.

Rodzaje wózków widłowych

Rodzaje wózków widłowych można podzielić według dwóch kategorii. Ze względu na napęd pojazdy te dzieli się na:

Wózki widłowe spalinowe – jako paliwo wykorzystuje się tu najczęściej olej napędowy. Można z nich korzystać tylko na otwartej przestrzeni, ze względu na emisję spalin. Masz do wyboru wiele modeli. Still oferuje zarówno wózki widłowe kompaktowe oraz takie, które są przystosowane do transportu ciężkich towarów.

Elektryczne wózki widłowe – inaczej nazywane są wózkami akumulatorowymi. Stosuje się je tam, gdzie nie ma możliwości korzystania z wózków spalinowych i gazowych. Doskonale sprawdzają się w dużych halach oraz magazynach, ponieważ spełniają wszystkie wymagane normy bezpieczeństwa. Można z nich korzystać również w małych pomieszczeniach. Są zwrotne, ładowne i bardzo wygodne. Jeśli w odpowiedni sposób zadbasz o baterię w takim wózku, posłuży ci długie lata.

Wózki widłowe gazowe (LPG) – tak samo jak wózki napędzane olejem napędowym nadają się do transportu ciężkiego i mogą być wykorzystywane tylko na zewnątrz. Powinny być wyposażone w specjalne filtry.

Ze względu na zastosowanie wózki widłowe można podzielić na: wózki widłowe boczne – często stosowane w produkcji, służą do ładowania produktów bokiem; wózki widłowe wysokiego składowania – nadają się do małych i dużych magazynów, służą do podnoszenia ładunków nawet na wysokość kilkunastu metrów; wózki widłowe skrętne – są podobne do wózków wysokiego składowania, jednak w nich masz się obraca, a nie wysuwa, nadają się do użytku w wąskich przestrzeniach; terenowe wózki widłowe – najczęściej wykorzystywane na placach budów, gdzie trzeba szybko przewieźć materiału z jednego punktu do drugiego; wózki widłowe podnośnikowe – to wózki teleskopowe, z dalekim zasięgiem w górę i w przód, mogą przewozić masywne załadunki bez dzielenia ich na mniejsze partie; ręczne wózki widłowe – są małe i zwrotne, stosowane w marketach, małych magazynach, a także na samochodach ciężarowych; wózki widłowe anty wybuchowe – to specjalne wózki wyposażone w odpowiednie zabezpieczania, służące do transportu oraz ładowania materiałów zawierających substancje (np. wodór) grożące wybuchem. Istnieją jeszcze wózki kontenerowe, podwieszane, wielokierunkowe oraz systemowe.

Serwis wózków widłowych

Każdy wózek widłowy powinien przechodzić okresowe przeglądy. Jeżeli wystąpi chociażby niewielka usterka albo zdarzy się jakaś awaria należy zgłosić się do sprawdzonego serwisu. Czynnościami tymi powinien zajmować się certyfikowany konserwator wózków widłowych, który w profesjonalny sposób, uzbrojony w fachową wiedzę i odpowiedni sprzęt dokona naprawy czy przeglądu. Still posiada swój autoryzowany serwis, w którym pracownicy zajmują się diagnostyką, różnego rodzaju naprawami oraz przeglądem wózków widłowych jakie posiada w swojej ofercie.