Blog Panoramy Firm

Wszystko o transporcie drogowym!

2019-04-18

Przewóz towarów po lądzie jest niezwykle istotny. Jeśli jesteś przedsiębiorcą handlowym lub pracujesz w firmie produkcyjnej, wiedza o transporcie drogowym jest niezbędna. Poznaj fakty o transporcie drogowym towarów i osób. Kto zajmuje się kontrolą transportu drogowego w Polsce? Jakie przepisy i warunki trzeba spełnić, by zająć się transportem samochodowym? Sprawdzamy!

Definicja transportu drogowego towarów

Transport drogowy należy do podstawowych usług transportowych. Polega na prowadzeniu zarejestrowanej działalności gospodarczej oraz przewozie osób lub przedmiotów. Transport drogowy i jego historia zaczęła się jeszcze w starożytności. Wówczas handlem zajmowali się kupcy, a towar transportowali samodzielnie lub za pomocą zwierząt. Współczesny transport wykorzystuje do tego różnego rodzaju pojazdy. Dzięki temu możliwy jest szybki przewóz towaru w skali masowej. Krajowy lub międzynarodowy transport oznacza w zasadzie każdy pomocniczy przejazd drogowy, który wykonuje przedsiębiorca w ramach działalności gospodarczej.

Wiąże się to ze spełnieniem pewnych warunków:

 1. Samochody przeznaczone do przewozu prowadzi przedsiębiorca lub jego pracownicy,
 2. Przedsiębiorca posiada prawne zezwolenie na pojazdy samochodowe,
 3. Przewóz nie jest połączony z usługami turystycznymi.

Rodzaje transportu drogowego

Transport drogowy dzieli się na niezarobkowy:

 1. Krajowy przewóz drogowy,
 2. Międzynarodowy przewóz drogowy.

Oprócz tego rozróżnia się również:

 1. Przewóz regularny.

Polega na publicznym przewozie osób i bagażu w czasowych odstępach i na wyznaczonej trasie. Pełne zasady tego rodzaju transportu określa ustawa z 15 listopada 1984 r. o Prawie przewozowym. Przewóz regularny specjalny natomiast należy do niepublicznego przewozu określonej grupy osób.

    2. Przewóz wahadłowy.

Polega na wielokrotnym przewozie zorganizowanych grup osób. Obejmuje wyjazd i powrót. Wiąże się ze spełnieniem pewnych wymagań:

 • Każda grupa przewożonych osób musi wrócić do miejsca początkowego,
 • Miejsca początkowe i docelowe powinny być dokładnie określone. Plan trasy powinien uwzględniać okoliczne miejscowości.

    3. Przewóz kabotażowy.

Stanowi transport samochodowy zarejestrowany za granicą lub przez zagranicznego przedsiębiorcę. Najczęściej dotyczy lokalizacji znajdujących się na terenie Polski.

    4. Przewóz okazjonalny.

Jest kombinacją przewozu kabotażowego, wahadłowego i regularnego.

    5. Transport kombinowany.

Oznacza transport ciężarowy z wykorzystaniem przyczepy lub naczepy, specjalnego nadwozia lub kontenerów. Z pojazdu ciężarowego w transporcie kombinowanym korzysta się w początkowym etapie drogi albo w końcowym. Transport kombinowany stanowi bowiem połączenie transportu ciężarowego, kolejowego i morskiego.

Co kontroluje transport drogowy?

Za kontrolę transportu drogowego odpowiada właściwa Inspekcja. Organ administracji krajowej sprawdza stosowanie się do obowiązujących przepisów uczestników przewozu. Jej dokładne zadania określa ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym.

Do głównych zadań organu należą:

 • Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu,
 • Przeciwdziałanie niszczeniu środowiska i dróg,
 • Kontrola przestrzegania przepisów,
 • Zapobieganie łamaniu prawa.

Transport drogowy towarów i znajomość przepisów prawnych pozwala na bezpieczne przewożenie produktów lub osób na miejsce przeznaczenia. Warto w tym celu skorzystać z usług transportowych i spedycyjnych oferowanych przez profesjonalne przedsiębiorstwa.