Dlaczego warto znać język migowy?

Materiał partnera
2019-06-28

Język migowy umożliwia swobodną komunikację z osobami niesłyszącymi. Jest nie tylko przydatny pod kątem towarzyskim, ale przede wszystkim w ważnych instytucjach – szkołach, urzędach oraz szpitalach. Znajomość migowego może podnosić kwalifikacje zawodowe lub przydać się osobom zainteresowanym wolontariatem. Czym jest i dlaczego warto się go nauczyć?

Czym jest język migowy?

Jest to język, który umożliwia komunikację bez używania narządu słuchu. Definiuje się go jako jeden z języków naturalnych. Oznacza to, że powstał na drodze rozwoju historycznego i służy do porozumienia interpersonalnego. Język migowy nie jest uniwersalny, gdyż na świecie wyróżnia się od 200 do 300 jego odmian.  I choć wiele gestów może być do siebie podobnych, osoby głuchonieme mieszkające w różnych krajach nie zawsze będą w stanie się ze sobą komunikować. Dla osób, które nie miały z nim styczności może wydać się trudny, lecz wbrew pozorom – już w kilka tygodni można nauczyć się perfekcyjnego posługiwania się nim. Kursy są organizowane między innymi przez Centrum Języka Migowego CODA, którego siedziba znajduje się w Koninie.

Dodatkowe kwalifikacje i wolontariat

Znajomość języka migowego ma duże znaczenie w przypadku osób, które na swojej drodze spotykają osoby niesłyszące. Przede wszystkim jest to podniesienie kwalifikacji. Bardzo często migowy oznacza pierwszeństwo w czasie rekrutacji do urzędów i poradni oraz do prywatnych firm na stanowiska związane z obsługą klienta. To nie tylko umiejętność, ale także pasja, o której wiele mogą powiedzieć przede wszystkim profesjonalni tłumacze. Język ten jest również potrzebny osobom, które są zainteresowane wolontariatem lub w najbliższym otoczeniu mają osobę niesłyszącą.

Na czym polega egzamin z języka migowego?

Przebieg oficjalnych egzaminów zależy przede wszystkim od ich poziomu. Oceniana jest ilość gestów, które zna dana osoba oraz ich czyste i klarowne prezentowanie. Zwykle składa się z trzech części. Pierwsza to właśnie czystość gestów, a druga – swobodna komunikacja podczas rozmowy. Trzecia część polega na tłumaczeniu tekstu czytanego i przez wiele osób jest uznawana za najtrudniejszą, gdyż wymaga nie tylko znajomości poszczególnych gestów i stosowania ich podczas rozmowy, ale również sprawnego przekładania rozbudowanych zdań zapisanych w języku polskim na język migowy.

 

I choć migowy nie jest popularnym językiem, koszty kursu są o wiele niższe, niż w przypadku języków fonetycznych. Pojedynczy kurs podstawowy to aż 70 godzin nauki, a kosztuje zaledwie 850 PLN.

Opracowanie artykułu:

Centrum Języka Migowego CODA

ul. Różyckiego 2/16, 62-510 Konin wielkopolskie
e-mail
www
telefon