Wielu przedsiębiorców nie przykłada należytej uwagi do sposobu przyjmowania nowych pracowników. Nie chodzi o sam proces rekrutacyjny, ale ich liczbę adekwatną do realnych potrzeb firmy oraz budżetu. To często prowadzi do przerostu zatrudnienia lub obniżenia efektywności działania przedsiębiorstwa. Stąd też istotną rolę w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji odgrywa proces etatyzacji i przeprowadzenie specjalnego audytu w tym zakresie.

Czym jest etatyzacja?

Etatyzacja to pojęcie z dziedziny ekonomii oraz socjologii, odnoszące się do ustalenia liczby zatrudnianych pracowników i wysokości budżetu przeznaczanego na ich wynagrodzenia. Inaczej jest również określana jako efektywność struktury zatrudnienia w firmie. Polega ona na takim dobrze liczby osób na danych stanowiskach w działach, aby wyznaczone cele strategiczne działalności przedsiębiorstwa były sprawnie realizowane. W związku z tym również i w tym zakresie konieczne jest dokładne rozplanowanie struktury zatrudnienia. W przypadku już istniejącej etatyzacji można sprawdzić jej skuteczność, zlecając przeprowadzenie badań lub audytu specjalistom z obszaru optymalizacji procesów biznesowych, na przykład firmie Innoresearch.

Jakie są efekty etatyzacji?

Wdrożenie dobrej struktury organizacyjnej w ramach zatrudnienia wiąże się przede wszystkim z wyeliminowaniem problemu dublującej się odpowiedzialności, czyli przyjmowania pracowników do wykonywania identycznych czynności bez potrzeby. Dzięki etatyzacji unikamy rekrutowania na siłę z myślą, że obowiązki dla nowego pracownika znajdą się z czasem same. Analiza etatyzacyjna przyczynia się przede wszystkim do uniknięcia i zapobiegania sytuacji przerostu zatrudnienia, przy jednoczesnej realizacji wszystkich kluczowych celów, które zostają przydzielone do danego działu w przedsiębiorstwie. To niezwykle istotny aspekt, przekładający się na konkurencyjność firmy na rynku oraz efektywną realizację usług względem klientów. Etatyzacja pomaga również w wyróżnieniu stanowisk, które można objąć zadaniowym systemem pracy. W tym procesie nie da się także pominąć odpowiedniego zaplanowania budżetu na wynagrodzenia z uwzględnieniem nadgodzin, premii oraz innych dodatków, w taki sposób, aby pracownicy byli odpowiednio zmotywowani do działania.

Kiedy warto przeprowadzić badania w ramach etatyzacji?

Wiele firm na przestrzeni czasu ulega znacznym przekształceniom, rozwija się, inwestując w nowe technologie. W ostatnim czasie mieliśmy okazję przekonać się także o tym, że zmiany mogą mieć odwrotny trend, wskutek czego specjaliści ds. HR oraz kadra kierownicza mocno zastanawia się nad decyzjami z zakresu redukcji zatrudnienia (niektóre firmy już je podjęły i wdrożyły w życie). To wszystko ma niebagatelny wpływ na organizację struktury zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Stąd też audyt zatrudnienia  z pewnością będzie miał swoje wymierne korzyści między innymi w sytuacjach fuzji, przejęcia, restrukturyzacji, wdrażania nowych strategii biznesowych, linii produkcyjnych lub ich automatyzacji. Dużą rolę w zarządzaniu kadrami odgrywa również sytuacja rynkowa, czyli popyt na dane usługi bądź towary, a także spowolnienie gospodarczej. W dużej mierze to właśnie te okoliczności dyktują poziom zatrudnienia, jednakże wielu przedsiębiorców pomija takie sygnały, co prowadzi do obniżenia wydajności. Profesjonalnie przeprowadzone badania i uporządkowanie obszaru zatrudnienia dzięki etatyzacji w firmie przyczyniają się przede wszystkim do właściwego dopasowania ludzi i zadań oraz odpowiedniego ukształtowania kosztów zatrudnienia.