Zadaniem domów i ośrodków kultury jest działanie na rzecz rozwoju lokalnej sztuki – od zajęć dla dzieci po organizację imprez masowych. Instytucje te to kolebka edukacji artystycznej dla społeczności miasta czy gminy. Pracują nie tylko na poziomie regionalnym, ale często też między narodowym. W mniejszych miastach często stanowią jedyną drogę do realizacji pasji. Czym zajmuje się Miejski Ośrodek Kultury w Policach?

Ochrona dziedzictwa kulturowego

Podstawowym celem ośrodka kultury jest edukacja artystyczna zarówno dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. Prowadzona jest ona poprzez organizację czasu wolnego czy wydarzeń kulturowych, a także realizację międzynarodowych projektów. Ważnym aspektem jego działalności jest ochrona lokalnego dziedzictwa – historii regionu, ludowych wyrobów. Prowadzone inicjatywy to nie tylko zajęcia artystyczne, ale też wydawanie książek dotyczących na przykład dziejów miasta i okolic, organizacja wystaw oraz festynów, często związanych z miejscowym folklorem czy współpraca z zagranicznymi instytucjami, która pozwala rozwijać kulturę regionu i otwiera ja na świat.

Obecność aktywnie działającego domu kultury jest szczególnie ważna tam, gdzie nie ma kin czy teatrów, przez co dostęp do sztuki jest ograniczony. W ten sposób pełni on funkcję pośrednika między społecznością a działalnością artystyczną, do której uprawiania ma też zachęcać. Ośrodek kultury odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju turystyki – właśnie dzięki organizowaniu imprez masowych, przeglądów i konkursów artystycznych.

Działalność ośrodka kultury w Policach

Wśród domów kultury, które w 2017 roku otrzymały dofinansowanie z programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne znalazł się Policki Ośrodek Kultury. Zadaniem programu jest wspieranie nowatorskich przedsięwzięć animatorskich nakierowanych na rozwój lokalnej społeczności. W jego ramach dom kultury zrealizował kilka inicjatyw – wśród nich wernisaż prac ceramicznych uczestników organizowanych warsztatów oraz wystawę „Gmina Police wczoraj i dziś”. Ponadto ośrodek kultury w Policach przez cały rok prowadzi liczne zajęcia artystyczne.

Od 1989 roku w MOK działają zespoły baletowe skupione w grupach wiekowych, których przedział rozciąga się od czterolatków po osoby dorosłe – powyżej 25 roku życia. Ci, którzy wolą hip-hop i dancehall od tańca klasycznego i jazzu mogą uczestniczyć w treningach studia Replay. Tańca towarzyskiego uczą instruktorzy w szkole Aplauz, natomiast krzewieniem tańca ludowego zajmuje się zespół Policzanie. W ofercie ośrodka znajdą się również zajęcia dla amatorów fotografii, gry na gitarze czy perkusji.

Talenty wokalne rozwijane są w kilku formach. Policki Ośrodek Kultury prowadzi chór kameralny Postrscriptum, zespół folklorystyczny Balbiny oraz dziecięcą formację wokalną PP66. Mieszkańcy Polic i okolic pasje artystyczne mogą rozwijać też na zajęciach plastycznych i warsztatach ceramicznych. Ta długa lista nie wyczerpuje w pełni wszystkich inicjatyw domu kultury, ale pozwala zauważyć, jak wiele potencjału tkwi w lokalnych społecznościach, takich jak Police – podobnie jest w całym kraju.