czas czytania: 3 min

Kursy językowe przygotowujące do egzaminów i certyfikaty językowe

kursy językowe

Działające na polskim rynku szkoły językowe oferują szeroki wybór szkoleń. Są one dostosowane do potrzeb zarówno klientów indywidualnych, jak i firm. Coraz popularniejsze są kursy językowe przygotowujące do egzaminów. Posiadanie certyfikatu z języka obcego otwiera drogę do światowej kariery. Warto zatem dowiedzieć się, jakie są testy np. z języka angielskiego. Pozwoli to wybrać dopasowany do preferencji i umiejętności językowych sprawdzian.

Rodzaje kursów językowych egzaminacyjnych

Polskie szkoły językowe zajmujące się standardową nauką języka często posługują się technikami egzaminacyjnymi. Nie tylko zatem przygotowują, ale też przeprowadzają potrzebne testy. Najpopularniejsze są grupowe lub indywidualne kursy językowe. Klasyczne szkolenia językowe trwają zwykle 2 semestry i składają się ze 120 godzin lekcyjnych. Realizowane są również w ekspresowej formule. Wówczas kończą się już po 10 tygodniach i obejmują 30 godzin lekcyjnych. W ich ramach z reguły sporządza się skrócone próbne sprawdziany, czyli micro mock exams. Z tego rodzaju kursów językowych korzystają zarówno uczniowie, studenci, szkoły, jak i pracownicy i pracodawcy. Z reguły kończą się tzw. testem IELTSInternational English Language Testing System lub Cambridge English. W trakcie przygotowujących szkoleń kursanci zapoznają się z formą testu poprzez zadania np. wypracowania.  

Nauka języka do egzaminów Cambridge

Egzaminy Cambridge należą do najpopularniejszych testów, do jakich przygotowują szkoły językowe. Do sprawdzianu tzw. Cambridge Assessment English można się przygotować poprzez wypełnienie na stronie testu określającego poziom językowy. Do jego udowodnienia potrzebny będzie dyplom. W zależności od skali CEFR – europejskiej normy – wyróżnia się:

  1. Certyfikat FCE (First Certificate in English). Oznacza poziom B2, czyli średnio-zaawansowany wyższy. Stanowi niezbędne minimum umożliwiające komunikację, wymagane przez większość pracodawców. Razem z wykształceniem pedagogicznym upoważnia do nauczania w przedszkolach i szkołach podstawowych. Uprawnia również pilotów do prowadzenia wycieczek. Kursy przygotowujące do certyfikatu z angielskiego na tym poziomie zwykle składają się z 62 godzin zajęć.
  2. Egzamin CAE (Certificate in Advanced English). Pozwala na osiągnięcie  zaawansowanego poziomu C1, który upoważnia do nauczania także w szkołach średnich. Pozwala również na swobodną konwersację w języku angielskim wymaganą na światowych uczelniach, instytucje rządowe czy pracodawców. Jego zaliczenie pozwala dodatkowo na zdobycie zawodu pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego.
  3. Egzamin CPE (Certificate of Proficiency in English). Określa znajomość języka na poziomie biegłym. Pozwala na płynną komunikację w każdego rodzaju sytuacji. Umożliwia objęcie stanowiska kierowniczego oraz znajomość zarówno potocznego, jak i specjalistycznego nazewnictwa.

Egzaminy z angielskiego zwykle składają się z 4 części. Obejmują czytanie ze zrozumieniem, pisanie, słuchanie oraz część ustną. Kończą się otrzymaniem certyfikatu, który jest bezterminowy.


Pozostałe egzaminy z języka angielskiego


Oprócz wyżej wspomnianych sprawdzianów istnieją jeszcze inne specjalistyczne egzaminy. Zaliczają się do nich: TOEIC (Test of English for International Communication) – kurs biznesowy ważny przez 2 lata, LCCI (London Chamber of Commerce & Industry) – szkolenie w zakresie biznesu np. IT, BEC (Business Preliminary) – polecane pracownikom biur, ułatwiające międzynarodowe kontakty oraz TOLES (Test of Legal English Skills) – szkolenie językowe o tematyce prawniczej na poziomie C1 i C2. Warto w tym celu zapoznać się z bogatą ofertą szkół języków obcych.