Na czym polega pierwsza pomoc przedmedyczna i jakie kursy w jej ramach są organizowane?

Materiał partnera
2019-08-08
kurs pierwszej pomocy

Wiele osób będąc świadkiem wypadku bądź załamania się zdrowia drugiej osoby, nie wie w jaki sposób udzielić pierwszej pomocy albo boi się podjąć jakiekolwiek działania. Wiedzę na temat ratowania życia drugiemu człowiekowi powinien posiadać obowiązkowo każdy z nas. Dlatego warto brać udział w kursach organizowanych przez różne organizacje i firmy szkoleniowe, takie jak Best Divers z Warszawy.

Pierwsza pomoc przedmedyczna  - jak jej udzielić?

Pierwsza pomoc jest to zespół czynności, jakie wykonuje się w razie wypadku, urazu bądź nagłego ataku choroby w celu ochrony życia i zdrowia osoby poszkodowanej, jak też zminimalizowania następstw niekorzystnych dla organizmu, do momentu objęcia osoby poszkodowanej specjalistyczną opieką medyczną. Bardzo ważne w całym łańcuchu ratunkowym jest pierwsze ogniwo, czyli pierwsza pomoc przedmedyczna. Każdy, kto ma choć podstawową wiedzę na temat pierwszej pomocy jest zobowiązany do jej udzielenia poszkodowanemu oraz do natychmiastowego powiadomienia o zaistniałej sytuacji pogotowie ratunkowe. Musisz wiedzieć, że wg prawa za nieudzielenie pierwszej pomocy osobie, której życie lub zdrowie są zagrożone, grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Udzielając pierwszej pomocy musisz kierować się kilkoma zasadami. Po pierwsze, sprawdź czy możesz bezpieczniej udzielić pomocy. Sprawdź też czy ofiara jest przytomna.  Zbadaj funkcje życiowe poszkodowanego: tętno, oddech. Odchyl delikatnie jego głowę do tyłu, co pozwoli na normalny oddech. Jeśli osoba nie oddycha zastosuj sztuczne oddychanie. W przypadku ustania akcji serca i braku oddechu należy podjąć czynności reanimacyjne i wezwać pogotowie. Jeśli osoba jest ranna i krwawi, postaraj się zatrzymać krwotok. Przy obrażeniach szyi lub kręgosłupa nie wolno ruszać poszkodowanego, chyba że jest ratowany przed np. pożarem. U osób, które uległy wypadkowi samochodowemu zawsze należy mieć na uwadze uszkodzenie kręgosłupa. Pamiętaj, że w każdej sytuacji zagrożenia życia czy zdrowia osoby poszkodowanej należy wezwać lekarza.

Kursy pierwszej pomocy

Kurs pierwszej pomocy powinien skończyć każdy z nas. Wiedza teoretyczna oraz praktyczna, która jest przekazywana podczas zajęć może przydać się w najmniej spodziewanych momentach. Zajęcia z pierwszej pomocy są organizowane nawet dla przedszkolaków, więc wiek nie stanowi tu żadnego problemu. Jeśli jesteś zainteresowany, zgłoś się do jednego z ośrodków szkoleniowych i zapisz na kurs pierwszej pomocy. Zajęcia odbywają się zazwyczaj w niewielkich grupach i obejmują część teoretyczną i ćwiczenia praktyczne. Na wykładach omawiane są aspekty prawne oraz psychologiczne udzielania pierwszej pomocy, schemat postępowania w sytuacji zagrożeń, kwestia bezpieczeństwa własnego i osoby poszkodowanej. Wykładowca wyjaśni jak udzielać pierwszej pomocy i przekaże informacje na temat najnowszych technik resuscytacji. W tej części kursu wyświetlane są wszelkiego rodzaju prezentacje oraz filmy instruktażowe. Na część praktyczną instruktor powinien poświęcić najwięcej czasu. Każdy z kursantów może przećwiczyć układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, sprawdzanie oddechu, udrożnienie dróg oddechowych, resuscytację krążeniową –oddechową CPR na manekinie, posługiwanie się AED, czyli automatycznym defibrylatorem. Do tego dochodzi tamowanie krwotoków, zadławienia, pomoc przy użyciu tlenu oraz postępowanie w razie uszkodzenia kręgosłupa. Możesz również skorzystać z dodatkowego kursu dalszej pomocy, dzięki któremu nauczysz się jak asystować poszkodowanego w oczekiwaniu na przyjazd pogotowia.

Szkolenia instruktorów pierwszej pomocy w systemie EFR

EFR czyli Emergency First Response, to organizacja, która zajmuje się kursami pierwszej oraz dalszej pomocy przedmedycznej, pierwszej pomocy dla dzieci i niemowląt, pierwszej pomocy z użyciem tlenu oraz posługiwania się automatycznym defibrylatorem AED. Kurs opiera się na założeniach Międzynarodowej Rady Resuscytacji, do której należy także Europejska Rada Resuscytacji, więc spełnia on wymogi pierwszej pomocy przedmedycznej w Polsce. Kursy te są przeznaczone dla osób, które chcą zostać instruktorami pierwszej pomocy. Zdobędziesz tu wiedzę na temat standardów oraz wymagań dotyczących pierwszej pomocy. Nauczysz się jak postępować w nagłych wypadkach medycznych i nabędziesz podstawowe wiadomości na temat ludzkiego ciała. Dowiesz się na czym polega filozofia kursu,  jak prowadzić warsztaty, kiedy ludzie uczą się najlepiej. Nauczysz się jak uczyć innych. Na tego typu kursach są poruszane również kwestie marketingowe. Dowiesz się jak wygląda rynek usług związanych z kursami pierwszej pomocy i w jaki sposób skutecznie te kursy promować.