Zapewnienie dziecku odpowiednich warunków dorastania jest jednym z najważniejszych zadań każdego rodzica. Warto zwrócić na to uwagę już od samego początku. Pierwszą poważną próba dla każdego malucha jest pójście do przedszkola. Co powinni wiedzieć i na co muszą zwrócić uwagę rodzice podczas wyboru jak najlepszej placówki? Co oferują w tym zakresie przedszkola prywatne?

Przedszkola Montessori

Coraz większym zainteresowaniem za strony rodziców cieszą się przedszkola prywatne. Taki stan rzeczy spowodowany jest kilkoma czynnikami. Po pierwsze, przedszkola prywatne oferują o wiele większą elastyczność, jeżeli chodzi o docenienie indywidualnych zdolności konkretnego dziecka. Zajęcia organizowane są z myślą o rozwoju osobistym oraz wzmacnianiu tych cech. W najlepszych przedszkolach prywatnych można przede wszystkim uniknąć sztampowego, szkolnego podejścia do ucznia, jako do numeru w dzienniku. Profesjonalna kadra opiekunów zapewnia zajęcia plastyczne, taneczne oraz pobyt na świeżym powietrzu. Warto również wspomnieć o nauce języka angielskiego, którego poziom dostosowany jest oczywiście do wieku grupy.

W sytuacji, w której dziecko ma problemy z dykcją lub wymową, można także liczyć na pomoc logopedy. Wśród wielu placówek prywatnych na szczególną uwagę zasługują przedszkola Montessori. To właśnie w nich dzieci zyskują możliwość harmonijnego i nade wszystko całościowego wykorzystania ich potencjału. System Montesorii pomaga dzieciom rozwinąć ich naturalną zdolność do uczenia się. Pomaga również zaspokoić ciekawość świata. Co jeszcze warto wiedzieć o przedszkolach tego typu?

Zasadnicze różnice

Przedszkola Montessori charakteryzują się umiejętnością indywidualnego podejścia do każdego z uczniów. W przeciwieństwie do przedszkoli tradycyjnych stosuje się tutaj grupy mieszane wiekowo. Kolejną różnicą jest to, że w placówkach tradycyjnych tempo nauki narzucane jest przez nauczyciela zgodnie z obowiązującą podstawą programową, a w przedszkolach Montessori to dzieci wyznaczają właściwą prędkość nauki. Bardzo interesująco została również rozstrzygnięta kwestia popełniania błędów. W przedszkolach tradycyjnych wskazuje je nauczyciel.

Współczesne badania wyraźnie pokazują, że dziecko powinno dostrzegać je samodzielnie. Tak właśnie jest w przedszkolach Montessori. Warto również wspomnieć o tym, że metoda Montessori niczego na podopiecznych nie wymusza. Praca w grupach jest dobrowolna, a podczas zajęć dziecko może przebywać w takim miejscu, jakie samo uzna za stosowne. Przedszkola Montessori są zatem doskonałym rozwiązaniem dla wszystkich rodziców, którym zależy na systematycznym i właściwym rozwoju dzieci.