Blog Panoramy Firm

Rodzaje badań nieniszczących

Materiał partnera
2019-09-12
badania nieniszczące

Badania nieniszczące konstrukcji stalowych wykonywane są w celu kontroli ich jakości. Wyróżniamy wiele metod przeprowadzania tego rodzaju badań. Firmy zajmujące się tą działalnością, w swoich laboratoriach najczęściej wykonują badania radiograficzne, ultradźwiękowe, magnetyczno-proszkowe i penetracyjne. Wybór odpowiedniej metody zależy od specyfikacji materiału. Czym charakteryzują się poszczególne rodzaje badań nieniszczących?

Badania radiograficzne i ultradźwiękowe

Podczas badania radiograficznego wykorzystywane jest promieniowanie X i promieniowanie Gamma, które pozwala na uzyskanie obrazu badanego elementu na kliszy radiograficznej. Badanie takie pozwala na wykrycie nieprawidłowości w spoinie lub odlewie, takich jak: pęknięcia, porowatości, braki przetopu, czy też różnego rodzaju przyklejenia. Natomiast badania ultradźwiękowe wykorzystuje zjawisko rozchodzenia się fal dźwiękowych o częstotliwości powyżej 20 000 Hz. Fale takie po wprowadzeniu są odbijane, uginane lub rozpraszane przez ewentualne nieprawidłowości badanego elementu. Za pomocą tej metody wykrywa się pęknięcia, rozwarstwienia i braki przetopu. Stosuje się ją do badania złączy spawanych, materiałów hutniczych, części maszyn oraz pomiarów grubości.

Badanie magnetyczno-proszkowe i penetracyjne

Badanie magnetyczno-proszkowe przeprowadzane jest za pomocą magnesowania danego elementu przez pole magnetyczne i wykrywanie strumienia rozproszenia. Pozwala ono zauważyć nieprawidłowości powierzchniowe i te znajdujące się do 2 mm pod powierzchnią. Badanie penetracyjne wykonuje się zazwyczaj w przypadkach, w których nie można zastosować badania magnetyczno-proszkowego. Podczas badania penetracyjnego wykorzystuje sie zjawisko woskowatości, które polega na tym, że niektóre ciecze wnikają do wąskich naczyń zwanych kapilarami. Odpowiednikami kapilar istotnymi w procesie tego rodzaju badania nieniszczącego są pęknięcia, zawalcowania, zakucia, pęcherze otwarte, pory, a także wżery korozyjne. Do jego przeprowadzenia wykorzystuje się ciecze barwne, fluorescencyjne, które pojawiają się w miejscu powstałych nieprawidłowości w budowie danego elementu. Za jego pomocą możliwe jest także wykrycie zarówno niedociągnięć na powierzchni materiału badanego jak i tych znajdujących się do 2 mm pod jej powierzchnią. Zastosowanie badania penetracyjnego umożliwia również znalezienie każdego pęknięcia wychodzącego na zewnątrz konstrukcji stalowej, czy też jej ubytku zewnętrznego.

Badania nieniszczące umożliwiają skuteczną diagnozę niedoskonałości konstrukcji stalowych. Przedsiębiorstwo Spawtest zajmuje się przeprowadzaniem różnego rodzaju badań tego typu, wykrywających wszelkie niedociągnięcia powstałe na badanych elementach.

Opracowanie artykułu:

Spawtest SC. Laboratorium Badań Nieniszczących

ul. Chabrowa 53, 09-402 Płock mazowieckie
e-mail
www