Szkoła społeczna – korzystny wybór dla twojego dziecka

Materiał partnera
2019-11-15

Jeśli stoisz właśnie, lub niedługo staniesz przed wyborem szkoły dla dziecka, warto rozważyć wszystkie możliwości, jakie są obecnie dostępne. W końcu warunki panujące w klasie i na przerwach mogą zaważyć na całym życiu Waszego dziecka. Jeśli to pierwsza klasa podstawówki, to pamiętajcie, że spędzi ono w tym miejscu najprawdopodobniej najbliższe osiem lat. Jeśli wybieracie liceum – od jakości kształcenia zależy dalszy rozwój.

Jakie rodzaje szkół dostępne są dla dzieci w Polsce?

Obecne szkolnictwo wróciło do starego systemu osiem lat podstawówki i cztery lata liceum. Rodzice wybierając dla dziecka szkołę mają możliwość posłać je do publicznej rejonówki, albo do szkoły niepublicznej. Trzeba wiedzieć, że szkoły niepubliczne mogą zostać założone przez różne podmioty niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, to jest:

  • osoby fizyczne,
  • związki wyznaniowe,
  • fundacje,
  • spółki,
  • stowarzyszenia.

Założenie szkoły wymaga uzyskania wpisu do ewidencji placówek i szkół niepublicznych, która jest prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego. Nauka w szkołach niepublicznych wymaga wnoszenia opłaty w postaci czesnego i, o ile w szkołach publicznych jest ona powszechnie dostępna, w szkołach niepublicznych już tak nie jest. Z uwagi na sposób założenia i prowadzenia, mamy do czynienia z różnymi typami szkół niepublicznych, z których najczęściej wybierane są szkoły katolickie, związane w jakiś sposób z Kościołem, szkoły społeczne oraz szkoły prywatne. Czym różnią się od siebie te dwie ostatnie? Otóż wieloma cechami, w tym wysokością opłat, stopniem włączania rodziców w życie szkoły oraz kilkoma jeszcze cechami.

Dlaczego szkoła społeczna to dobry wybór?

Stowarzyszenie, fundacja czy organizacja społeczna zakładająca szkołę deklaruje jej misję edukacyjną. Wszelkie pozyskane środki muszą być przeznaczane na funkcjonowanie szkoły, a prowadzący ją organ nie może czerpać zysku z jej prowadzenia. Inaczej ma się sprawa ze szkołami zakładanymi przez osoby fizyczne, czyli szkołami prywatnymi, które nastawione są na działalność komercyjną, przynoszącą zysk. Szkoła założona w Płocku przez Płockie Towarzystwo Oświatowe, to przykład szkoły społecznej. Jest to zatem placówka założona przez towarzystwo prowadzące działalność non-profit. Oznacza to, że wszystkie środki z czesnego wpłacanego przez rodziców, przekazywane są na działalność szkoły. Ponadto nastawienie na kształtowanie kompetencji społecznych uczniów ma swoje konsekwencje w organizacji i funkcjonowaniu tych szkół.

Opracowanie artykułu:

Szkoły Społeczne Płockiego Towarzystwa Oświatowego

al. marsz. Piłsudskiego 31, 09-407 Płock mazowieckie
e-mail
www