Dzieci ze spektrum autyzmu dzięki odpowiednio skonstruowanym zajęciom mogą wspomóc swoje kompetencje społeczne oraz komunikacyjne. Dlatego warto od najwcześniejszych etapów edukacji zadbać o wybór placówki z terapeutycznym zapleczem. W ten sposób możliwe jest wsparcie rozwoju malucha za pomocą udziału w specjalnie skonstruowanych aktywnościach. Dowiedz się, jakie zajęcia przedszkolne są dostępne dla dzieci ze spektrum autyzmu.

Dzieci ze spektrum autyzmu – z jakimi przeszkodami się zmagają?

W przypadku diagnozy autyzmu często pojawiają się trudności związane z:

  • utrzymaniem kontaktu wzrokowego,

  • rozpoznawaniem głosu rodziców czy reagowaniem na niego,

  • komunikacją werbalną i niewerbalną.

Dzieci ze spektrum autyzmu niechętnie uczestniczą w zabawach grupowych i mogą wykazywać się pozorną obojętnością. Dlatego niezwykle istotne jest to, aby od najwcześniejszych lat zadbać o odpowiednią edukację i terapię. Rodzice autystycznych dzieci mają przed sobą wybór tradycyjnego przedszkola, jak i placówek integracyjnych, takich jak Tajemniczy Ogród w Warszawie. W tych drugich są prowadzone specjalne zajęcia, które mogą wspomóc rozwój dzieci zmagających się z komunikacją czy nawiązywaniem relacji.

Jakie są zajęcia przedszkolne dla dzieci z autyzmem?

Choć umysł dzieci z autyzmem działa nieco inaczej, nie oznacza to jednak, że niemożliwa jest wspólna zabawa czy rozwój komunikacji społecznych i komunikacyjnych. W takich sytuacjach polecane są zajęcia:

  • integracyjne

Podczas nich kładzie się nacisk na rozwój zarówno kompetencji społecznych, jak i rozpoznawania oraz nazywania emocji. Mają one formę wspólnej zabawy, która ma jasne zasady i czas trwania, dzięki czemu jest bardziej atrakcyjna dla dzieci z autyzmem. W ten sposób możliwe jest nie tylko przezwyciężenie trudności komunikacyjnych, ale także naturalne rozładowanie energii czy napięcia.

  • arteterapii

Podczas zajęć arteterapii dzieci mają szansę na wyrażenie swoich emocji za pomocą sztuk plastycznych oraz wyciszenie się. W niektórych przedszkolach prowadzone są również zabawy związane z tańcem, śpiewem czy oglądaniem i interpretacją bajek.

  • dogoterapii

Zajęcia ze specjalnie wytrenowanym psem i terapeutą mogą wspomóc naukę wyrażania uczuć czy nawiązywania bliskości. Do tego zabawa ze zwierzęciem pozytywnie wpływa także na koordynację ruchową. To jedna z metod terapii dla dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem.

To korzystne, aby wcześniej rodzice dzieci ze spektrum autyzmu sprawdzili ofertę edukacyjną przedszkola. Dzięki temu możliwy jest wybór odpowiedniej placówki.