Rozwiązanie sporu nie zawsze jest łatwe i bardzo często kończy się sprawą w sądzie, gdyż strony nie mogą dojść do porozumienia. Alternatywą dla rozstrzygnięć autorytatywnych są mediacje, które nie tylko ułatwiają rozwiązanie sporów, ale też minimalizują koszty z tym związane. Na czym polega mediacja, kto oferuje tego typu usługi i dlaczego warto zdecydować się na tę metodę?

Czym jest mediacja?

Mediacja różni się od rozwiązywania sporów na drodze sądowej. Przede wszystkim opiera się na wzajemnej komunikacji obu stron, w której pomaga osoba trzecia – mediator. Jest to proces dobrowolny i poufny, dlatego obie strony muszą wyrazić chęci do rozwiązania konfliktu w ten sposób. W przeciwnym razie nie uda się uniknąć rozstrzygnięcia autorytatywnego np. sprawy w sądzie. Podczas mediacji ustala się wszystkie niezbędne szczegóły, które pozwolą rozwiązać problem.

Wynik mediacji zawiera:

  • zobowiązania prawne,
  • wysokość zadośćuczynienia lub odszkodowania,
  • inne obowiązki nakładane na obie strony konfliktu.

Kto pomoże?

Wynik mediacji powinien zadowalać obie strony konfliktu, dlatego mediator musi być zawsze bezstronny. Nie może działać w interesie jednej osoby, lecz starać się, aby spór został rozstrzygnięty polubownie. Mediację oferuję profesjonalni radcy prawni, którzy mają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w rozwiązywaniu konfliktów. W sprawach administracyjnych i cywilnych można zgłosić się do Kancelarii Radcy Prawnego Magdaleny Adamczewskiej, która znajduje się w miejscowości Szamotuły na terenie województwa wielkopolskiego. Im większe doświadczenie radcy, tym szybciej i sprawniej może dojść do zażegnania sporu. Trzeba pamiętać, że ogromne znaczenie ma nie tylko praca mediatora, ale również podejście oby dwóch stron – mediator nie może nikogo zmusić do godzenia się na wynik mediacji, który mu nie odpowiada.

Zalety mediacji

Mediację poleca się ze względu na to, że ma ona wiele zalet. Wśród najważniejszych należy wymienić:

  • Oszczędność czasu – sprawy sądowe mogą ciągnąć się latami i trzeba na nie poświęcić sporo czasu oraz nerwów. Mediacja przebiega szybko, a czas zależy od chęci stron i rodzaju konfliktu.
  • Niskie koszty – usługi mediatora są o wiele tańsze od powtarzających procesów.
  • Pozytywne rozstrzygnięcie konfliktu – wynik mediacji zawsze zadowala obie strony konfliktu.

Po ustaleniu wyniku mediacji można dojść nie tylko do rozwiązania sporu, ale niejednokrotnie poprawiają się relacje pomiędzy obiema stronami. Zwłaszcza jeśli mediacja ma miejsce pomiędzy członkami rodziny.