Internacjonalizacja przedsiębiorstw i migracja ich na terenie Polski

Materiał partnera
2019-05-25
marketing

W marketingu i zarządzaniu przedsiębiorstwami, możemy spotkać się z dwoma ważnymi pojęciami, które z każdym rokiem, wraz z procesami globalistycznymi, nabierają na swoich znaczeniu. Mowa o internacjonalizacji przedsiębiorstwa gospodarczych, a także jego migracji wewnątrz rynku krajowego. Dowiedz się czym są te procesy, a także jak ważny jest przy nim skuteczny marketing z pomocą dobrej agencji reklamowej!

Czym jest internacjonalizacja, a czym migracja podmiotu gospodarczego?

Za internacjonalizację uznaje się proces wchodzenia na rynek innego kraju przedsiębiorstwa obcego. Termin obcy odnosi się tu do podmiotu wywodzącego się pierwotnie z innego państwa, kultury, regionu świata, którego pracownicy władają innym językiem, i który ma oczywiście zagraniczny kapitał. Najczęściej można spotkać się z internacjonalizacją polegającą na otwieraniu nowych oddziałów firm w różnych zakątkach globu. Mowa o zakładaniu spółek holdingowych, czy też tzw. spółek córek, przynależących do spółek matek.

Migracja podmiotu gospodarczego, czy jego rynkowa ekspansja wewnątrz rynku krajowego, to otwieranie nowych oddziałów, lub przenoszenie firmy do innych polskich miast, czy regionów, przez przedsiębiorstwa zarejestrowane w Polsce i będące integralną częścią konkurencyjnej gospodarki kraju. Zjawisko to jest jednym z etapów rozwoju dużych przedsiębiorstw, które najpierw rozpoczynają migrację wewnętrzną, a następnie zewnętrzną – internacjonalizację. Najczęściej są to firmy handlu hurtowego i detalicznego, czy też przedsiębiorstwa transportowe oraz szeroko rozumiane produkcyjne.

Pomoc specjalistycznych agencji marketingowych

Wejście na nowy rynek, czy to wewnątrz kraju, czy też zagraniczny, to olbrzymie wyzwanie logistyczne, księgowe, zarządcze, prawne, administracyjne, finansowe, kadrowe itd. Duże znaczenie ma jednak także skuteczny marketing, od którego zależy powodzenie firm i jego konkurencyjność. To dlatego firmy zagraniczne wchodzące na rynek polski szukają dobrego partnera, który pomoże zbudować jego wizerunek na danym terenie. Takie usługi świadczy między innymi BIELSKIE CENTRUM MARKETINGU, którego celem jest przedstawianie oraz reklama zagranicznych oraz polskich firm, które chcą wejść na rynek lubelski. Podmiot ten pomaga nie tylko tworzyć kampanie marketingowe, ale także przygotowuje listy potencjalnych grup klientów, kontrahentów itd. Zakres działań jest zatem bardzo szeroki i dotyczy także pomocy w przeprowadzkach firm. BCM Przemysława Tutki, posiada bowiem flotę pojazdów transportu małogabarytowego 3,5t pod plandekami. Transport i spedycja to druga po marketingu działalność tegoż przedsiębiorstwa.

Opracowanie artykułu:

Bialskie Centrum Marketingu Przemysław Tutka

ul. Aleja Jana Pawła II 141, 21-500 Biała Podlaska lubelskie
e-mail