Skup surowców wtórnych to działalność przynosząca dobre zyski. Dodatkowo wpływa pozytywnie na środowisko poprzez gospodarkę odpadami. Dlatego też coraz więcej osób decyduje się na otwarcie punktu skupu złomu. O czym jednak należy wiedzieć przed założeniem własnego przedsiębiorstwa? W jaki sposób można je prowadzić i jakie formalności trzeba załatwić?

Jakie formalności należy załatwić przed otwarciem skupu surowców?

Złom i surowce wtórne nabywane w ramach działalności gospodarczej zobowiązują do posiadania zezwolenia na zbieranie odpadów. O wydanie takiej zgody należy się skierować z odpowiednim wnioskiem do marszałka województwa, starosty bądź dyrektora środowiska danego regionu. Jej wydanie wiąże się przy tym z opłatą skarbową, wynoszącą ok. 600 zł. Należy się również zarejestrować u marszałka województwa, który utworzy specjalne konto w Bazie danych o gospodarce odpadami, produktach i opakowaniach. Urzędnik przypisze mu również odrębny numer. Uzyskany wpis do rejestru pozwala na rozpoczęcie prowadzenia działalności.

Jeśli planujemy skup złomu, wymagana będzie decyzja o czynnikach środowiskowych. Powinna być dostarczona jako załącznik do wniosku o pozwolenie na składowanie odpadów. Natomiast odbiór zużytych baterii i akumulatorów zobowiązuje do przygotowania do tego miejsca. Ich odbieranie wymaga przy tym zawarcia z ich posiadaczami pisemnej umowy. Wówczas osoba zbierająca użyte baterie lub akumulatory zgadza się przynajmniej na okresowe i nieodpłatne przyjmowanie przenośnych, zużytych akumulatorów i baterii oraz przysłania kontenerów do ich gromadzenia.  Właściciel punktu, który prowadzi takie miejsce, nie musi już starać się o uzyskanie zezwolenia na składowanie odpadów oraz odpowiedni wpis do rejestru.  Nie wymaga się także od niego prowadzenia wykazu odpadów oraz powiadamiania o zmianach w sposobie eksploatacji lokalu (lub jego części).

Przeznaczony na działalność obiekt budowlany powinien spełniać podstawowe warunki. Musi zawierać przyjazny środowisku, utwardzony plac składowy. Zmiażdżony złom z kolei należy przetrzymywać w metalowych kontenerach. Zaleca się także prowadzenie monitoringu i odprowadzanie ścieków. Od rodzaju surowców wtórnych zależy, czy potrzebne będzie przygotowawcze czyszczenie.

Jak prowadzić skup surowców wtórnych?

Skup surowców wtórnych można prowadzić na kilka sposobów. Zarządza się nim poprzez:

  1. Ruchome punkty nabywania,

  2. Tzw. ajencyjne punkty: wydzierżawione placówki usługowe,

  3. Stałe sieci.

Można je także prowadzić za pośrednictwem zawodowych lub nie zbieraczy, dozorców obiektów mieszkalnych oraz społecznych lub młodzieżowych stowarzyszeń. Recykling surowców wtórnych i nabywanie europalet to dodatkowe usługi, o które można poszerzyć działalność.

Skup złomu online

Punkt skupu surowców wtórnych i złomu powinien posiadać własną stronę internetową. Cennik oraz oferta powinna występować wraz z instrukcją dla klienta, chcącego dostarczyć złom. W tym celu klient po rejestracji na stronie powinien posortować zgromadzony np. metal i go zważyć, a następnie wprowadzić otrzymane informacje do internetowego formularza. Klientowi w tym przypadku należy udostępnić możliwość modyfikacji swojej przesyłki oraz wgląd w wycenę.

Przy planowaniu otwarcia skupu surowców wtórnych warto postawić na profesjonalną obsługę i terminowość wykonania usług. Dobrze jest również pomyśleć o różnych formach płatności. Podstawę prowadzenia tego typu działalności powinny jednak stanowić doświadczeni pracownicy dbający o zadowolenie klientów.