Powszechnie znany jest obowiązek alimentacyjny na rzecz dzieci. Jeśli więc rodzina rozpada się w wyniku rozwodu, na rodziców nałożone jest zobowiązanie utrzymania dziecka. Alimenty płacone są osobie, która opiekuje się aktualnie dzieckiem na co dzień. Niewiele osób wie, że można być obciążony w dorosłym życiu także obowiązkiem płacenia alimentów na rzecz rodziców. Jakie są tego powody? Zapraszam do lektury.

Problemy z utrzymaniem

W pierwszej kolejności rodzice powinni ubiegać się o alimenty od swoich współmałżonków, w drugiej dopiero kolejności – od dzieci. Powstanie obowiązku alimentacyjnego wobec rodziców dorosłych dzieci może powstać w przypadku powstania konkretnych przesłanek, które warunkują taką możliwość. Mało kto decyduje się na takie rozwiązanie. Zazwyczaj to rodzice wspierają swoje dzieci, chcąc dla nich jak najlepiej.

Czasem jednak sytuacja losowa, choroba lub inne okoliczności sprawiają, że to rodzic wymaga naszego wsparcia, a my mamy obowiązek mu je zapewnić. Jeśli żyją oni w niedostatku, czyli mają częściową lub całkowitą niemożliwość zaspokojenia swoich potrzeb, mamy obowiązek im pomóc. Sąd bada, czy rzeczywiście są uzasadnione przyczyny, dla których rodzice żyją w niedostatku i czy wymagają opłacania alimentów.

Kiedy możemy płacić alimenty?

Jeśli mamy wystarczającą ilość pieniędzy pochodzących z różnych źródeł- pracy zarobkowej, z tytułu, renty, emerytury, innych świadczeń, dochodów pochodzących z wynajmu mieszkania lub oszczędności na koncie- możemy zostać obciążeni alimentami.

Nie tylko pieniądze

Nie musi być to pomoc finansowa- możemy dostarczać niezbędne leki, ubrania, żywność, opał lub inne potrzebne środki w ramach wypełniania obowiązku alimentacyjnego. Zazwyczaj rodzice wybierają sobie dziecko, które ma świadczyć na ich rzecz, jednak jeśli z kolei wyznaczone dziecko nie ma wystarczających środków, jego bracia i siostry mogą być pociągnięte do tej odpowiedzialności.

Czy można uniknąć obowiązku alimentacyjnego?

Tak, jest taka możliwość. Bywa tak, że rodzice nie utrzymują kontaktu z dzieckiem przez całe życie, zostało ono porzucone, przez całe życie rodzice się nim nie interesują, a dopiero pod koniec życia zjawiają się po świadczenia. Wtedy rozważa się przepisy prawa cywilnego, ze względu na to, że mogło nastąpić naruszenie prawa podmiotowego i nadużycie, które jest sprzeczne z obowiązującymi zasadami współżycia społecznego.

W takich sytuacjach niezbędne jest wsparcie adwokata, który wesprze nas doświadczeniem, będzie reprezentować nas w sądzie i pomoże pozbyć się ciężaru nałożonego na nas bezpodstawnie. W rozwiązywaniu wszelkich spraw dotyczących prawa rodzinnego pomaga Monika Ochnio-Pawluczuk Kancelaria adwokacka .

Podstawą do starania się o oddalenie powództwa jest sytuacja, w której rodzic unikał odpowiedzialności finansowej za dziecko w przeszłości, unikał zatrudnienia, które poprawiłoby jego sytuację finansową lub krzywdził dziecko, nie wywiązywał się z obowiązków rodzicielskich lub nie dbał o więzy rodzinne. Dodatkowo, jeśli ma możliwość poprawy swojej sytuacji a tego nie robi, może podjąć pracę lub jest alkoholikiem i nie podejmuje się leczenia.