Prawidłowa interpretacja prawa oraz stosowanie się do jego zasad to obowiązek każdego obywatela. Mimo że z podstawowymi ustawami zapoznajemy się już od najmłodszych lat, sprawa komplikuje się szczególnie w przypadku chęci założenia własnej firmy lub doświadczenia wydarzeń losowych stawiających nas w niekorzystnym z punktu widzenia prawa świetle. Wówczas wszelkich rad i wsparcia szukać należy u doświadczonych prawników.

Radca prawny a adwokat – czym się różnią te tytuły?

Dla przeciętnego klienta kancelarii różnica między profesją radcy prawnego i adwokata jest praktycznie niedostrzegalna. Zakres pełnionych przez ich przedstawicieli usług jest niemal ten sam, a obaj prawnicy dysponują jednakową wiedzą umożliwiającą im świadczenie porad prawnych. Wymienione zawody odróżniają od siebie przede wszystkim sprawy związane z formą zatrudnienia. Adwokaci bowiem nie mają możliwości pracy na etacie w urzędzie czy firmie. Oprócz wspomnianej kwestii oraz koloru noszonego w trakcie rozprawy żabotu nie istnieje więcej różnic między radcą i adwokatem, które mogłyby mieć jakikolwiek wpływ na przebieg i rezultat współpracy z którymś z prawników. Z uwagi na duże podobieństwo tych zawodów od kilku lat słyszy się o próbach zespolenia ich w profesję o jednakowym tytule.

Jakie sprawy można załatwić w kancelarii prawnej?

Kancelarie adwokackie to miejsca skupiające specjalistów z dziedziny prawa, którzy kierują swoje usługi zarówno do osób prywatnych, jak i podmiotów gospodarczych. Z oferty radców i adwokatów skorzystać można nie tylko w przypadku trudnych i skomplikowanych spraw, lecz również w razie chęci pełnego zrozumienia pisma lub dokonania analizy podpisywanej umowy. Wykwalifikowani prawnicy zapewniają wsparcie w dziedzinach takich jak prawo cywilne, karne, handlowe, pracy, spadkowe czy rodzinne. Adwokaci rozwiązują też sprawy majątkowe za pośrednictwem postępowania likwidacyjnego, dochodząc odszkodowań dla ucierpiałych w wypadkach osób. Jak podkreśla specjalista z Kancelarii adwokackiej, polecany adwokat dysponować powinien nie tylko nienaganną wiedzą z zakresu obowiązujących przepisów, ale również wyróżniać się określonymi umiejętnościami interpersonalnymi i empatią. Dodatkowo każdy z mecenasów i pozostałych przedstawicieli zawodów prawniczych zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej. Oznacza to, że nie wolno im rozpowszechniać żadnych informacji na temat toczącej się sprawy i obsługiwanego klienta.