W życiu każdego człowieka zdarzają się  kryzysy i załamania spowodowane ciężkimi przeżyciami, nerwowymi sytuacjami. Te i inne czynniki prowadzić mogą do depresji, jednej z wielu chorób zaliczanych do grona coraz częściej występujących chorób zwanych cywilizacyjnymi, z którymi zmagają się ludzie w różnym wieku. Psychoterapia to jedna z metod radzenia sobie z problemami, znacząco poprawiająca samopoczucie oraz relacje z innymi. Na czym polegają sesje terapeutyczne? Jakie objawy powinny skłonić nas do umówienia wizyty u psychoterapeuty?

Terapeutyczna rozmowa kluczem do poznania problemu

Psychoterapia to zbiór działań mających na celu eliminację schorzeń o podłożu klinicznym, np. depresja, nerwica, anoreksja czy bulimia, problemów dotyczących zaburzenia funkcjonowania w społeczeństwie, w nawiązywaniu relacji z innymi, nieradzenia sobie ze stresem, osamotnieniem po starcie kogoś bliskiego. W zależności od stopnia nasilenia się kłopotów stosuje się odpowiednie metody terapeutyczne, jednakże każda z nim opiera się głównie na rozmowie, czyli bezpośrednim kontakcie pacjenta ze specjalistą. W pierwszym etapie następuje analiza trudności i rozpoznanie źródeł problemów, które przyczyniły się do potrzeby skorzystania z usług psychoterapeuty. Jak mówi Natasza Maźniewska prowadząca Pracownię Psychoterapii i Rozwoju Osobistego , spotkania te to swego rodzaju podróż pacjenta w głąb siebie. Rolą terapeuty jest przede wszystkim czuwanie nad bezpieczeństwem owej podróży oraz wyznaczanie jej kolejnych dróg, czyli przewodnictwo. Niezbędna  jest tutaj także umiejętność słuchania, gdyż jest ona oznaką szacunku i zainteresowania problemami pacjenta. Interpretacja zachowań polega na dostrzeganiu tego, co czasami robi się nieświadomie. Pomocne jest także zadawanie odpowiednich pytań, o to co istotne, niekoniecznie w formie szczegółowego wywiadu.

Jakie oznaki powinny być przyczyną wizyty?

Ze względu na styl i tempo życia we współczesnym świecie, coraz więcej osób decyduje się na skorzystanie z pomocy psychoterapeuty. Stresująca praca, mnóstwo bodźców ze świata zewnętrznego, uzależniania niejednokrotnie doprowadzają do występowania zaburzeń psychicznych uniemożliwiających normalne funkcjonowanie i uczestniczenie w życiu rodzinnym czy zawodowym. Jak wynika z doświadczenia Nataszy Maźniewskiej z Pracowni Psychoterapii i Rozwoju Osobistego, objawami skłaniającymi do wizyty u specjalisty, mogą być m. in. być długotrwałe złe samopoczucie, stale utrzymujący się wysoki poziom negatywnych emocji i uczuć, brak chęci do działania, utrata kontroli nad własnym życiem, a także moment, kiedy wsparcie bliskich  staje się niewystarczające i nie przynosi żadnej poprawy. Oprócz tego problemy w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych lub poczucie pustki i osamotnienia po stracie kogoś bliskiego. Do psychoterapeutów zgłaszają się osoby zmagające się z różnymi fobiami czy lękami. Dzięki narzędziom psychoterapii pacjent ma możliwość lepszego poznania i zrozumienia siebie, swoich potrzeb, poczucia własnej wartości oraz ograniczeń i sposobów radzenia sobie z nimi lub też pełnego ich zaakceptowania. Nowe doświadczenia emocjonalne stają się  podstawą trwałych zmian w osobowości pacjenta, co w rezultacie przyczynia się do poprawy komfortu życia, czerpania większej satysfakcji i przyjemności z wykonywanych zadań i obowiązków. Funkcjonowanie w społeczeństwie i relacje z innymi ludźmi otwierają kolejne drogi rozwoju, przez to wykorzystujemy swój naturalny potencjał.