Utrata bliskiej osoby to wydarzenie traumatyczne, które wiąże się także z koniecznością zorganizowania pochówku. Wsparcie w tym zakresie świadczą renomowane zakłady pogrzebowe, dzięki którym możliwe jest godne pożegnanie zmarłego. Ich kompleksowe usługi obejmują zarówno transport zwłok, jak i organizację ceremonii pogrzebowej i nie tylko. W czym jeszcze są w stanie pomóc profesjonaliści i o czym należy pamiętać w niełatwych chwilach?

Formalności i najważniejsze kwestie

Śmierć najbliższej osoby oznacza przede wszystkim konieczność uporania się z wieloma formalnościami. Należy uzyskać kartę zgonu, która upoważnia do podejmowania dalszych czynności, w tym organizacji pochówku. W przypadku śmierci w domu dokument ten wystawiony zostanie przez wezwanego lekarza, który stwierdzi zgon. Jeśli natomiast bliska osoba zmarła w szpitalu, to właśnie w tym miejscu należy odebrać wspomnianą kartę. Bardzo ważny jest także akt zgonu. Wystawia go Urząd Stanu Cywilnego po uprzednim dopełnieniu formalności przez najbliższych osoby zmarłej.

Rodzina jest też upoważniona do odbioru zasiłku pogrzebowego. Jego uzyskanie wiąże się z kolejnymi formalnościami, z którymi w trudnych momentach pomoże uporać się sprawdzony zakład pogrzebowy. Jednym z nich jest Universum – kompleksowe wsparcie obejmuje nie tylko uzyskiwanie i wypełnianie najważniejszych dokumentów, ale również m.in. transport zwłok czy pełną organizację ceremonii pogrzebowej. O czym zatem jeszcze należy pamiętać w niełatwym okresie związanym z ostatnim pożegnaniem bliskiej osoby?

Organizacja pochówku

Zanim zmarła osoba zostanie pożegnana po raz ostatni, należy podjąć decyzję odnośnie formy pochówku. W tym zakresie pomoże sprawdzony zakład pogrzebowy, który będzie w stanie przeprowadzić również kremację. Wybór odpowiedniej trumny lub urny to kolejny już etap, o którym trzeba pamiętać przy utracie bliskiej osoby. Warto również zadbać o jak najlepszą organizację ceremonii pogrzebowej.

Także i w tym zakresie pomoże dobry zakład pogrzebowy, świadczący kompleksowe usługi i tym samym zapewniający pełne wsparcie w niełatwych chwilach. Organizacja konduktu, oprawy muzycznej czy ułożenie wieńców to czynności, których przygotowanie warto zlecić specjalistom. Jest to nie tylko ogromne ułatwienie dla najbliższych osoby zmarłej, przeżywających niezwykle trudny czas, ale też zapewnienie godnego ostatniego pożegnania. Kompleksowe usługi pogrzebowe świadczone przez sprawdzone zakłady to zatem pomoc zarówno z kwestiami formalnymi, jak i transportem zwłok, wyborem właściwej formy pochówku czy organizacją ceremonii.