Od wielu lat inwestorzy nieruchomościowi zastanawiają się, czy mieszania z licytacji komorniczych są swego rodzaju pułapką, czy też niebywałą okazją. Tu warto wiedzieć, że taka inwestycja jest tylko opłacalna wtedy, kiedy spełnione są dwa ważne warunki. Pierwszym z nich jest to, że oferta musi być naprawdę niska, bliska ceny wywoławczej. A drugim  jest to, że lokal musi mieć jasną sytuację prawną. Tylko wtedy kupno mieszkania z licytacji komorniczej jest opłacalne.

Informacje o licytacjach komorniczych

Jeśli chodzi o licytacje komornicze, warto wiedzieć, że każdorazowo są one obwieszane na stronie Krajowej Rady Komorniczej, a także w siedzibach sądów. Wielokrotnie obwieszenia są również wystawiane w witrynach kancelarii komorniczych, czy też na ich stronach www, o ile dany specjalista takową posiada. Według norm, obwieszczenia muszą być zatem klarowne i przeprowadzone według określonych norm tak, aby każdy zainteresowany mógł wziąć w danej licytacji udział.

Jak wziąć udział w licytacji?

Każdy przedmiot licytacji komorniczej zawsze ma ustaloną kwotę początkową. By wziąć jednak udział w zbyciu np. mieszkania, należy wpłacić tak zwane wadium. Jest to nic innego, jak pewna część sumy wartości licytowanego mienia. Warto przy tym wiedzieć, że w Polsce jest to jedna dziesiąta całej kwoty, która w przypadku wygrania licytacji, jest wliczana w cenę np. danego mieszania. W przypadku przegrania zaś, liczyć można na 100% zwrot rękojmi. Ryzyko zasadza się zatem tylko na tym, iż czasowo „tracimy” swoje pieniądze…

Terminy licytacji

Licytacje komornicze są przeprowadzania w dwóch terminach. Pierwszy dotyczy ceny wywoławczej, która stanowi 75% oszacowanej kwoty wartości np. wspomnianego licytowanego mieszkania. Cena wywoławcza, jest zaś szacowana na podstawie średniej rynkowej wartości. Musi ona być również klarowanie obwieszczona wraz z terminem licytacji. W przypadku kiedy nie udało się zbyć danego mienia, wyznaczany jest drugi termin. Cena wywoławcza wynosi wtedy zaledwie 50% wartości szacunkowej, co jest niebywałą okazją. Wielokrotnie bowiem licytowane są domy jednorodzinne, mieszkania, czy inne lokale użytkowe, w bardzo dobrym stanie technicznym!  Jeśli chodzi jednak o drugi termin licytacji, nie jest on powoływany tak jak pierwszy z urzędu, ale na wniosek wierzyciela, który uzyska pieniądze ze sprzedaży nieruchomości dłużnika.

Opłacalność licytowania mieszkań

Opłacalność licytowania mieszkań o jasnym statusie prawnym i niskiej kwocie początkowej, jest tak wielka, że zainteresowanie nimi jest coraz większe. Niekiedy podejmują się tego nawet osoby, zajmujące się zawodowo wynajmem mieszkań, czy inwestowaniem w nieruchomości. Wygrana w licytacji mieszkania, a następnie jego lekki remont, pozwala nawet zarobić na takim działaniu od kilkudziesięciu, do kilkuset tysięcy złotych. Warto zatem „łapać” takie okazje i wiedzieć, że dzisiaj są one niesamowicie opłacalne.

Jeśli jesteś zatem zainteresowany licytacjami komorniczymi ruchomości i nieruchomości, zwracaj uwagę na działania Komornika Sądowego Łukasza Ignatowicza, który działa przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim!