Większość zmarłych przed swoją śmiercią wyraża lub nie wyraża woli pochówku w obrządku rzymskokatolickim. Coraz częściej spotkać się można z pogrzebami świeckimi, które organizowane są dla osób, które identyfikują się z agnostycyzmem bądź ateizmem. O ile formalności administracyjne, czy sposób przygotowania ciała zmarłego, przebiegają w taki sam sposób, co przy pogrzebie kościelnym, tak cała ceremonia przyjmuje całkowicie inną formę! Dowiedz się, jak wyglądają pogrzeby świeckie w Polsce…

Pogrzeb świecki na życzenie zmarłego

Pogrzeb świecki zawsze powinien być organizowany według woli zmarłego. Jeśli zatem w testamencie, czy długo przed śmiercią osoba, informowała o takim właśnie pochówku, należy tę decyzję zawsze spełnić. Podobnie jest w przypadku, kiedy zmarły identyfikował się – jak już wspomniano – z agnostycyzmem, czy ateizmem. W takich sytuacjach decyzję ostateczną o rodzaju ceremonii, zawsze powinna podejmować rodzina, uwzględniając przede wszystkim właśnie wolę bliskiego, jego życiowe wybory i przekonania.

Warto wiedzieć! Pogrzeby świeckie odprawiane są również w duchu religijnym dla zmarłych będących wierzącymi, w przypadkach, kiedy kapłani nie wyrazili zgody na obrządek rzymskokatolicki. Na szczęście takich sytuacji jest coraz mniej, a kiedyś dotyczyły głównie osób, które popełniły samobójstwo.

Licencjonowany Mistrz Ceremonii

Najlepsze zakłady pogrzebowe zatrudniają bądź współpracują z licencjonowanym Mistrzem Ceremonii, który nadaje pochówkowi specjalnego charakteru. To on prowadzi całą ceremonię według wskazań rodziny zmarłego, będąc również sprawnym mówcą. Najczęściej zatem pogrzeb świecki jest przeprowadzany, jako swego rodzaju wydarzenie mające uczcić pamięć zmarłego i podkreślić dokonania jego życia. Jest to całkowicie odmienny element, w porównaniu z obrządkiem religijnym, gdzie żałobnicy zbierają się w celu modlitwy za duszę, aby ta szybko zaznała spokoju i mogła cieszyć się obliczem Boga.

Jak wygląda pogrzeb świecki?

Pogrzeb świecki może wyglądać zarówno „zwyczajnie”, jak i według indywidualnych życzeń rodziny zmarłego. Wielokrotnie ostateczne pożegnanie jest dokonywane w specjalnej sali domu pogrzebowego, lub w innych do tego przeznaczonych lokalizacjach. Po zamknięciu trumny i upamiętnieniu nieboszczka, dochodzi do ceremonii pogrzebowej na cmentarzu. Nie różni się ona najczęściej od tej w obrządku religijnym. Pieśni kościelne zastąpione są nostalgiczną muzyką, a modlitwy przemowami. Niekiedy jednak świecki pogrzeb ma całkowicie inny charakter. Często rodziny proszą o stawienie się żałobników w bieli, tworzone są filmy upamiętniające życie zmarłego, a całość ma charakter atmosfery prowadzącej do przeżycia swego rodzaju katharsis. Aby jednak spełnić właśnie taką ostatnią wolę, ważne są szerokie kompetencje firm funeralnych. Piękne i wzruszające pogrzeby świeckie, organizuje między innymi Zakład pogrzebowy POSTROŻNI, który również na życzenie rodziny przeprowadza proces kremacji ciała. Wtedy pochówek może nastąpić m.in. w kolumbarium.