Relacje na linii pracownika z pracodawcą nie zawsze układają się tak, jak powinny. Mowa tutaj przede wszystkim o sytuacjach, w których przełożony podchodzi do swoich podwładnych z wyższością i brakiem szacunku. Zdecydowanie najbardziej dramatycznego obrotu obierają sprawy, w których ofiarą niewłaściwego zachowania pada jedna konkretna osoba. Pojawia się zatem kluczowe pytanie, jak skutecznie poradzić sobie z mobbingiem?

Czym jest mobbing?


Obecnie zetknąć można się z wieloma definicjami mobbingu, choć w swojej zasadniczej treści, są one do siebie bardzo zbliżone. Wszystkie opisują i wyraźnie precyzują sytuacje, które powinny zostać uznane nie tylko za niestosowne, ale za całkowicie niewłaściwie. Mobbing obejmuje przede wszystkim zdarzenia, polegające na celowym, systematycznym i uporczywym nękaniu pracownika głównie poprzez stosowanie agresji słownej takiej jak przekleństwa oraz groźby. Ofiarę próbuje się również odseparować od reszty pracowników w celu całkowitego zniszczenia jej poczucia wartości, a także stworzenia poczucia kompletnej izolacji.

Wbrew powszechnie panującej opinii mobbingowanie niekoniecznie musi być wykonywane jedynie przez właściciela firmy, prezesa lub szefa. Zwierzchność jest w tym przypadku narzędziem samym w sobie, a cały proces może odbywać się np. na linii pracownika z kierownikiem nawet niższego szczebla. Choć mobbing rzadko przybiera formę fizyczną, to takie sytuacje mogą się jednak zdarzyć. I mowa tutaj nie tylko o bezpośredniej konfrontacji. Już samo uniesienie ręki na pracownika stanowi pretekst do postawienia bardzo poważnego zarzutu.

Niestety udowodnienie komuś niewłaściwego postępowania nie jest tak proste, jak mogłoby wskazywać na to wspominane wcześniej definicje. W lwiej części przypadków nie obędzie się bez pomocy doświadczonego adwokata. Na jakie wsparcie można liczyć?

Mobbing a pomoc prawna


W sprawie o mobbing dobry adwokat zadba przede wszystkim o zebranie jednoznacznego materiału dowodowego, który zostanie wykorzystany w procesie sądowym. Jest to niezwykle istotne z dwóch ważnych przyczyn. Po pierwsze dowody stanowią najlepszą gwarancję pomyślnego z punktu widzenia oskarżyciela zakończenia rozprawy. Po drugie zaś, znacząco skraca się czas potrzebny na osiągnięcie zamierzonego celu, co może mieć ogromny wpływ na stan zdrowia psychicznego ofiary mobbingu. W tego typu sprawach zasada mówiąca o tym, że im szybciej, tym lepiej całkowicie znajduje swoje zastosowanie.

Pomoc prawników z wyróżniających się kancelarii może okazać się nieoceniona również z innych względów. O czym mowa? Przede wszystkim o tym, iż przed podjęciem jakichkolwiek działań każdorazowo zaleca się konsultację z doświadczonym adwokatem. Opisanie zaistniałej sytuacji pozwoli ustalić, czy z prawnego punktu widzenia osoba wnosząca oskarżenie o mobbing, rzeczywiście ma tzw. punkt zaczepienia.

Niestety możliwość uzyskania w procesie sądowym ogromnych odszkodowań spowodowała, że wiele działań osób przełożonych jest interpretowana błędnie i na siłę naciągana do przepisów prawa. Warto wykazać się w tym przypadku racjonalnym podejściem, ponieważ w przeciwnym wypadku oskarżyciel bardzo szybko stanie się oskarżonym w sprawie np. o zniesławienie.