Rozwód jako okoliczność prawna kończąca małżeństwo

Materiał partnera
2019-10-23

Rozwód jest życiową decyzją małżonków. Bywa bardzo skomplikowany i może nieść ze sobą negatywne emocje. Dlatego też obie strony chcą, aby postępowanie rozwodowe przebiegło jak najszybciej. Udając się adwokata po pomoc, można zaoszczędzić wiele nerwów i nieprzyjemnych zmartwień oraz dowiedzieć się, jakie istnieją różnice między rozwodem a separacją.

Porada prawna w postępowaniu rozwodowym

Rozwód następuje przez rozwiązanie związku małżeńskiego przez sąd na żądanie jednego lub obojga z małżonków. Obok śmierci współmałżonka i unieważnienia małżeństwa, rozwód jest jedną z okoliczności kończących małżeństwo. Wyróżnić można dwa typy rozwodów: z orzekaniem o winie i bez orzekania o winie. Pierwszy typ kończy małżeństwo z winy jednego lub obojga małżonków, drugi zaś jest rozwodem za porozumieniem stron, w którym małżonkowie zrzekają się praw roszczeniowych w stosunku do drugiej strony.  Sąd w toku postępowania rozwodowego bada pożycie małżeńskie, a dokładniej – jego rozkład, bo to właśnie on, w swojej trwałości, decyduje o udzieleniu rozwodu. Adwokat Daniel Dudek radzi, aby przed rozpoczęciem postępowania sądowego udać się po porady prawne do adwokata ze specjalnością związaną z prawem rodzinnym i opiekuńczym. Małżonkowie podczas takiej wizyty uzyskują niezbędne informacje dotyczące kwestii pozasądowych, jak również rady dotyczące podziału majątku i rad o ustalenie opieki nad dziećmi. Adwokat poprzez profesjonalną i rzetelną analizę sytuacji małżonków jest trwałym wsparciem podczas postępowania sądowego. Pomaga przygotować pozew rozwodowy, przybliża etapy sprawy sądowej, wyjaśnia problemy alimentacyjne, wskazuje koszty sądowe, przygotowuje klienta do rozprawy i udziela odpowiedzi na każde nurtujące pytania.

Rozwód a separacja

Rozwód bardzo często jest mylony z separacją – wszystko przez to, że małżonkowie, w obu tych przypadkach, są zwolnieni z obowiązków małżeńskich. Separacja jednak nie jest ostatecznym zakończeniem związku małżeńskiego, lecz daje czas na przemyślenie kwestii dotyczącej jego naprawy lub ewentualnego ostatecznego zakończenia. Uznaje się ją w przypadku nietrwałego rozkładu pożycia. W obu przypadkach jednak występują te same koszty sądowe, lecz sprawa o separację bywa rozpatrywana o wiele szybciej niżeli sprawa rozwodowa. Różnicą między separacją a rozwodem jest również fakt, że po rozwodzie kobieta może powrócić do swojego nazwiska panieńskiego, podczas gdy separacja na to nie zezwala, tak jak nie zezwala na ponowny związek małżeński którejkolwiek ze stron.

Opracowanie artykułu:

Daniel Dudek Kancelaria Adwokacka

ul. Sportowa 7/123, 05-600 Grójec mazowieckie
e-mail
www
telefon