Sprzedaż wysyłkowa – na terenie kraju i za granicę

2019-05-27
sprzedaż wysyłkowa

Handel internetowy jest coraz popularniejszy, bo pozwala na wygodny odbiór wysyłki i zamawianie niedostępnych stacjonarnie towarów. Sprzedaż wysyłkowa jest przeprowadzana zazwyczaj drogą internetową, ale nie tylko. Prowadzisz sklep internetowy? A może oferujesz usługi elektroniczne lub korzystasz z oferty e-sklepów? Sprawdzamy, jakie są wymagania względem handlowania na terenie kraju i za granicę. Jak sprzedawać towar dla klientów fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami?

Czym jest sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju?

Sprzedaż wysyłkowa i jej definicja została dokładnie określona w ustawie o podatku od towarów i usług. Handel z terytorium kraju przez firmy wysyłkowe polega na dostawie towarów wysyłanych, lub przewożonych przez dewelopera za granicę np. na terytorium państwa Unii Europejskiej. Jest to możliwe szczególnie w 2 przypadkach dokonania dostawy dla:

  1. Podatnika (podatku od dodanej wartości) albo osoby prawnej, która nie jest podatnikiem podatku od dodatniej wartości. Nie trzeba się wtedy rozliczać w ramach wewnątrzwspólnotowego zakupu towarów,
  2. Innego podmiotu: nie jest podatnikiem podatku od dodanej wartości.

Sprzedaż wysyłkowa za granicę 

Sprzedaż wysyłkowa z obszaru kraju do innego państwa wykonuje się poprzez transakcje przeprowadzoną przez podatnika VAT dla klienta i nabywcy, który nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, albo też dla podmioty nie objętego obowiązkiem rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Dostarczenie towarów dokonane na terenie Polski jest uznawane wtedy, kiedy ich wartość (oprócz wyrobów akcyzowych) przewożonych lub wysyłanych do tego samego państwa członkowskiego pomniejszona o sumę podatku należnego jest równa, lub mniejsza ryczałtowi limitu zbytu z terenu kraju, wyrażonego w polskiej walucie przez członkowskie państwo, do którego przeprowadzane jest doręczenie towaru.

Opodatkowanie podatkiem VAT towarów dokonywane jest dopiero w kraju ich poboru. Należny od handlu VAT rozlicza się na terytorium odbioru towaru. Przedsiębiorca decydujący się na wysyłkę za granicę do krajów członkowskich UE mógłby się zgłaszać do VAT, ale zrobiłoby to niepotrzebne zamieszanie.

Innym przypadkiem jest uznanie sprzedaży wysyłkowej z kraju sprzedającego do innego kraju Unii Europejskiej dla konsumenta za dokonaną w kraju wysyłki transakcję. Polski przedsiębiorca w pewnych przypadkach może uważać, że wysyłka z kraju może być uznana za transakcję dokonaną na obszarze Polski. W ten sposób może rozliczać VAT od transakcji według wymaganych w określonym państwie stawek.

Kiedy transakcja może być przeprowadzona? 

Sprzedaż internetowa i tradycyjna wiąże się z pewnymi zasadami. Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju jest możliwa poprzez spełnienie następujących warunków:

  • Dostarczania przez sprzedawcę (lub jego pośrednika) towarów do innego kraju Unii Europejskiej (niż kraj wysyłki),
  • Przeprowadzanej na rzecz osoby fizycznej (nie podatnika) dostawy,
  • Dokonywanej dla podatnika, nieobjętego obowiązkiem wykazania i rozliczenia tzw. WDT (Wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów) dostawy.

Podsumowując, sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju obejmuje towary pochodzące spoza kraju. Handel z terytorium kraju dotyczy natomiast towarów wywożonych. Rozchód na terytorium kraju przeprowadza się z terenu państwa członkowskiego (innego niż kraj) na obszar kraju. Wysyłkę z terytorium danego kraju wykonuje się na odwrót, na jego zewnątrz, do kraju państwa członkowskiego. Opodatkowanie natomiast przeprowadza się w kraju, w którym przesyła się towary lub dokąd się je przewozi.

W przypadku gdy kwota transakcji nie przekracza wyznaczonego limitu, należy opodatkować towar w miejscu wysyłki. Dokonanie zgłoszenia przez podatnika pozwala na wcześniejsze rozliczenie się w miejscu dostawy (docelowej wysyłki towarów).