Blog Panoramy Firm

Umowa alimentacyjna zamiast Sądu – jak ją zawrzeć?

Materiał partnera
2019-07-23
radca

Kwestie majątkowe związane z rozwodem budzą wiele emocji wśród skonfliktowanych małżeństw. Zagadnieniem, które przede wszystkim konfliktuje strony są alimenty na dzieci – a przede wszystkim ich wysokość. Osoba, przy której pozostaje małoletnie dziecko, wielokrotnie chce uzyskać, jak najwyższe alimenty – nawet pomijając sytuację materialną drugiej strony. Przy tak istotnych kwestiach dotyczących więzi rodzinnych, warto jednak odsunąć emocje i kierować się zdrowym rozsądkiem, mając przy tym na uwadze, iż w takich sprawach należy kierować się dobrem dziecka. Takie rozwiązanie jest możliwe m.in. dzięki umowom alimentacyjnym, które mogą zastąpić orzeczenie sądu rodzinnego.  

Dlaczego warto zawrzeć umowę alimentacyjną?

Umowa alimentacyjna zawierana z pomocą radcy prawnego zamiast w postępowaniu przed Sądem, to przede wszystkim opcja, która nie prowadzi do eskalacji konfliktu, oraz która pozwala na elastyczne wyznaczanie postanowień. Sam przebieg całej sprawy jest zatem mniej stresujący i wielokrotnie bardziej korzystny dla obu stron, pod warunkiem wyrażania woli dojścia do porozumienia. Często opcja ta wykorzystywana jest przez byłych małżonków, którzy rozstali się w zgodzie, ale droga ta jest rekomendowana dzisiaj przy każdej sprawie. Tu warto zaznaczyć, że moc umowy alimentacyjnej w formie aktu notarialnego jest równie silna, co orzeczenia sądowego. Jeśli zatem Twój radca prawny ocenił, iż warto zastosować takie rozwiązanie, podążaj za jego doradztwem.

Jak zawrzeć umowę alimentacyjną?

Umowa alimentacyjna jest konsekwencją prowadzonych negocjacji i mediacji.
W kancelarii radcy prawnego mogą zatem stawić się strony i wspólnie podczas rozmów przy wsparciu radcy prawnego ustalają zakres alimentów. Takie spotkanie może odbyć się również w obecności dwóch prawników, którzy reprezentują przeciwne strony.

Zadaniem radców prawnych w takich sytuacjach, jest przede wszystkim przedstawienie stronom konkretnych przepisów prawa, na podstawie których orzekane są alimenty, przedstawienie sytuacji materialnej strony zobowiązanej oraz potrzeb uprawnionego dziecka oraz ich wysokości. Następnie każda ze stron może wskazać swoje stanowisko i dopiero wtedy przechodzi się do ustalania postanowień umowy. Obecność radcy prawnego zapewni rzetelność, fachowość i zgodność prawem zapisów umowy. Następnie strony z gotowym projektem powinni trafić do notariusza, który sporządzi z niej akt notarialny. Dzięki temu zapisy umowy będą stanowiły tytuł egzekucyjny, a w przypadku braku wywiązywania się z danego obowiązku, uprawniony może prosić Sąd o nadanie aktowi klauzuli wykonalności, co w przypadku niewywiązania się zobowiązanego, pozwala na niezwykle szybkie wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Jeśli dbasz zatem o prawidłowe relacje z byłym małżonkiem i zależy Ci przede wszystkim na dobru dziecka, zgłoś się do szeroko wyspecjalizowanej Kancelarii Radcy Prawnego Joanny Terki. To właśnie ona pomaga w szeregu spraw rodzinnych –  od alimentów, przez rozwody – również z orzekaniem o winie czy z czynnikiem międzynarodowym – po podział majątku.

Opracowanie artykułu:

Joanna Terka Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Drużbackiej 1A/1, 60-324 Poznań Grunwald, wielkopolskie
e-mail
www