Tłumacz to osoba, która zajmuje się przekładem tekstu z lub na język obcy. Może oferować zarówno tłumaczenia ustne na przykład w trakcie spotkań biznesowych, jak i tłumaczenia pisemne. Jednak nie każdy tłumacz może nam pomóc w tłumaczeniu dokumentów sądowych czy medycznych. Tutaj musimy zwrócić się o pomoc do tłumacza przysięgłego!

Tłumacz przysięgły dr nauk humanistycznych Agnieszka Monies-Mizera to właściwa osoba na właściwym miejscu, jeśli szukamy wykwalifikowanego i doświadczonego tłumacza języka obcego. Pani Monies-Mizera jest tłumaczem przysięgłym języka angielskiego. Specjalizuje się między innymi w tłumaczeniach z zakresu medycyny, ekonomii, nauk humanistycznych i innych. Zdaję sobie sprawę, jak trudna i stresująca może być sytuacja, w jakiej będziemy potrzebować pomocy tłumacza, dlatego do każdego klienta podchodzę indywidualnie i rzetelnie realizuję każde zlecenie.

Rodzaje tłumaczeń

Popularne dziś tłumaczenia ustne dzielą się na tłumaczenia konsekutywne oraz tłumaczenia symultaniczne. Tłumaczenia konsekutywne wymagają dużej odporności na stres oraz zdolności koncentracji, ponieważ tłumacz przekłada fragmenty wypowiedzi mówcy, które mogą być bardzo długie. Musi wykazać się perfekcyjną znajomością języka obcego, ale również szybkością reakcji gdzie należy od razu zrozumieć przekaz osoby mówiącej, ubrać go w poprawnie gramatycznie i leksykalnie zdania i przekazać publice. Trudność polega na tym, że wypowiedź, jaką musi przełożyć może trwać nawet 10 minut w jednej sekwencji. Taki rodzaj tłumaczenia praktykuje się podczas spotkań biznesowych, szkoleń, negocjacji, prezentacji czy konferencji prasowych. Tłumaczenia symultaniczne stosowane są w przypadku dużych międzynarodowych konferencji lub spotkań i wymagają zazwyczaj dodatkowego sprzętu jak kabina, słuchawki i mikrofon. Tłumacz na bieżąco przekłada źródłowy tekst na język docelowy, dzięki czemu uczestnicy konferencji słyszą tłumaczenie w swoich słuchawkach.  Tłumacz musi się tu wykazać dużą podzielnością uwagi oraz refleksem w trudnych sytuacjach. Bardzo często współpracuje on z inną osobą, z którą może zmieniać się, co jakiś czas, jeśli spotkanie trwa wiele godzin. Pomaga to w zachowaniu świeżości spojrzenia na temat i szybkości reakcji.

Tłumacz przysięgły i jego rola

Tłumaczenia pisemne to zazwyczaj przekład tekstów oraz dokumentów, jednak w przypadku tych ostatnich może okazać się potrzebna pomoc tłumacza przysięgłego. Jest to tłumacz, który zdał państwowy egzamin i za pomocą pieczęci jest w stanie sygnować ważne dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na pracę, zawarcia ślubu czy dokumenty będące dowodem w sprawach sądowych. Pani Agnieszka Monies-Mizera oferuje tłumaczenia aktów notarialnych, tłumaczenia aktów stanu cywilnego, tłumaczenia świadectw szkolnych czy tłumaczenia dyplomów. Wszystkie te dokumenty, aby były uznane przez urzędy lub instytucje w kraju lub za granicą powinny być opatrzone pieczęcią tłumacza przysięgłego.