W jaki sposób ubiegać się o alimenty na dziecko?

Materiał partnera
2019-07-10

Prawo polskie zobowiązuje rodziców po równi do opieki nad małoletnim dzieckiem i zapewnienia mu odpowiednich warunków do życia i prawidłowego rozwoju. Niestety wielu rodziców nie wywiązuje się z tej powinności, pozostawiając partnera z trudami i kosztami, związanymi z wychowywaniem potomstwa. Samotne rodzicielstwo to niełatwe zadanie, nie warto jednak rezygnować z świadczeń finansowych, należnych dziecku. Jak ubiegać się o alimenty?

Czym są alimenty?

Żadne dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie- nie posiada ono majątku, którym mogło by swobodnie dysponować celem zaspokojenia swoich potrzeb. To rodzice muszą zapewnić mu miejsce do życia, wyżywienie, odzież, właściwą opiekę medyczną oraz wszystkie przedmioty niezbędne do nauki i rozwoju. Kodeks rodzinny i opiekuńczy mówi, że obowiązek alimentacyjny polega na dostarczeniu środków, które zagwarantują dziecku codzienne funkcjonowanie na odpowiednim poziomie. Zazwyczaj są to określone przez sąd kwoty pieniężne przekazywane na rzecz dziecka każdego miesiąca. Jednak alimenty to nie tylko pieniądze. Mogą one przybrać formę świadczenia w naturze, choć większość sądów -z uwagi na wykonalność wyroku- raczej jej nie stosuje. Alimentami małoletniego dziecka dysponuje rodzic, u którego przebywa ono na stałe. Świadczenie przyznawane jest do czasu, kiedy dziecko rozpocznie życie na własny rachunek.

Jak zdobyć alimenty dla dziecka?

Stosowny pozew o alimenty należy złożyć w Sądzie Rodzinnym i Nieletnich, odpowiednim dla  miejsca zamieszkania dziecka i jego rodzica, od którego chcemy uzyskać świadczenie. Jak informuje specjalista z Kancelarii Radcy Prawnego w Pleszewie- do wniosku trzeba dołączyć odpis aktu urodzenia dziecka, odpis wyroku o ustalenie ojcostwa bądź skrócony odpis aktu małżeństwa, zaświadczenie o dochodach oraz dokumenty, które zobrazują wydatki poniesione na rzecz dziecka. Na czas trwania procesu, należy również dołączyć wniosek o zabezpieczenie alimentów. W pozwie konieczne jest wskazanie kwoty, która naszym zdaniem pokryje bieżące potrzeby dziecka w skali miesiąca. Ostateczna wysokość alimentów ustalana jest przez sąd na podstawie materiału dowodowego każdego z rodziców. Aby mieć pewność, że przyznana kwota będzie satysfakcjonująca, warto poprosić o pomoc dobrego prawnika. Dzięki jego doskonałej znajomości meandrów prawa, zyskujemy gwarancję, że nasz interes będzie odpowiednio zabezpieczony. Prawnik będzie reprezentował nas przed sądem oraz zajmie się przygotowaniem niezbędnych dokumentów. Z jego wsparciem całe postępowanie alimentacyjne będzie dla nas bardziej komfortowe.

Opracowanie artykułu:

Kancelaria radcy prawnego Elżbieta Haak

ul. Drobnika 1, 63-300 Pleszew wielkopolskie
e-mail
www
telefon