W celu łatwiejszego określenia zużycia energii oraz kosztów utrzymania budynku wykonuje się świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. Dokument ten inaczej jest nazywany certyfikatem energetycznym. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku regulowane jest przez prawne przepisy, a jego sporządzaniem zajmują się specjaliści z branży energetycznej.

Świadectwo energetyczne – co to za dokument?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, nazywane potocznie certyfikatem energetycznym, to oficjalny dokument określający wielkość zapotrzebowania na energię konieczną do zaspokojenia potrzeb związanych z wykorzystywaniem budynku lub jego pewnych części. Mówiąc o określeniu zapotrzebowania na energię pewnych części budynku, należy rozumieć np. zużycie energii na ogrzewanie, uzyskanie ciepłej wody, oświetlenia, wentylacji, czy klimatyzacji.

Najważniejszymi parametrami, które definiowane są w tym dokumencie to wartość zapotrzebowania nieodnawialnej energii pierwotnej EP, a także energii końcowej EK. Wszelkie obliczenia podawane są w kWh/m2/rok.

Sprawy dotyczące efektywności energetycznej obiektów budowanych, remontowanych i projektowanych określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie z dnia 17 lipca 2015 roku. W ostatnich latach dopuszczalne wartości wskaźników EP dla nowo wybudowanych obiektów uległy zmianie. To samo dotyczy części współczynników przenikania ciepła dla zewnętrznych przegród budynków.

Świadectwo energetyczne wydawane jest przez specjalistów z tej branży takich jak pf  z Opola. Celem wydawania tego dokumentu jest promocja efektywnego energetycznie budownictwa oraz zwiększanie świadomości dotyczącej sposobów oszczędzania energii w budynkach mieszkalnych.

Informacje zawarte w certyfikacie energetycznym

Tak jak i wszystkie dokumenty, tak samo świadectwo charakterystyki energetycznej budynku powinno zawierać ściśle określone informacje. Przede wszystkim certyfikat energetyczny musi zawierać dane identyfikacyjne budynku lub części obiektu. Ponadto w tym dokumencie musi znaleźć się szczegółowa charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku. Kolejnymi informacjami zawartymi w świadectwie energetycznym są zalecenia określające rodzaj i zakres prac budowlanych i instalacyjnych, które korzystnie wpływają na charakterystykę energetyczną budynku lub jej części. Gdy jest taka konieczność, dokument ten powinien zawierać objaśnienia i inne dodatkowe informacje.

Od momentu sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, dokument ten ważny jest przez 10 lat. Zanim upłynie jego ważność należy odnowić ten dokument. W przypadku prac budowlano-instalacyjnych w obiekcie budowlanym wpływających w jakikolwiek sposób na charakterystykę energetyczną budynku, konieczna będzie aktualizacja certyfikatu energetycznego.