Ekologiczna oczyszczalnia ścieków dla domów jednorodzinnych

Materiał partnera
2019-06-06

Budownictwo pasywne to nie tylko stosowanie nowoczesnych sieci elektrycznych, podpiętych pod kolektory słoneczne, czy baterie kompensujące moc bierną. To także nie tylko innowacyjne systemy grzewcze i termoizolacje. Aż wreszcie to nie tylko automatyka budynku. Dzisiaj idee energooszczędności, a także proekologiczności realizuje się także stosując przydomowe oczyszczalnie ścieków takie, jak te z linii BioFicient.

Technologia fluidalna

Przydomowe, ekologiczne oczyszczalnie ścieków, które są między innymi tworzone pod marką BioFicient, wyróżniają się zastosowaniem tzw. technologii fluidalnej. Opiera się ona na zanurzonych i ruchomych złożach biologicznych z czterema strefami, w tym dwoma tlenowymi. Cały proces oczyszczenia ścieków polega zaś na kilku ważnych procesach. Zalicza się do nich:

Oczyszczanie wstępne, w którym gruboziarniste elementy ścieków osadzają się na dnie zbiornika. Pozwala to między innymi zatrzymać tłuszcze, a także zanieczyszczenia stałe.

W drugim etapie przefiltrowany wstępnie ściek trafia do części tlenowej zbiornika, gdzie jest napowietrzany. Pomaga to w naturalny sposób wytworzyć tzw. osad czynny, za który uważa się żywą zawiesinę bakterii heterotroficznych i pierwotniaków, oraz zawierająca inne mikroorganizmy zdolne do prowadzenia: utleniania związków organicznych i przeprowadzania procesu nitryfikacji.

Kolejnym elementem oczyszczania fluidalnego jest wytworzenie się w zbiorniku biomasy, która oczyszcza materiał z substancji chemicznych oraz organicznych. W ten sposób przefiltrowany ściek, ponownie trafia do komory tlenowej.

Drugie czyszczenie tlenowe pozwala na powtórne utlenienie szkodliwych związków organicznych, które przetrwały poprzednie etapy procesu. Powala to wytworzyć osadnik wtórny, który zatrzymuje obumarłą biomasę. To zaś pozwala na uzyskanie wysokich wskaźników proekologiczności tzw. ścieku oczyszczonego, który dzięki konstrukcji BioFicient spełnia normę PN-EN:12566-3.

Zalety oczyszczalni ścieków BioFicient

Do głównych zalet oczyszczalni biologicznej BioFicient zalicza się:

  • możliwość przekazania ścieków oczyszczonych do wód gruntowych, czy też powierzchniowych, po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń,
  • wysoki poziom proekologiczności,
  • szybki zwrot inwestycji,
  • wykorzystanie techniki recyrkulacji osadu,
  • niewielka powierzchnia zabudowy,
  • łatwy montaż,
  • konieczność usuwania osadu ze zbiornika tylko raz w roku,
  • możliwość zagłębienia przyłącza do 150 cm,
  • brak nieprzyjemnego zapachu,
  • możliwość zastosowania dla domów jednorodzinnych/wielorodzinnych nawet do 10 mieszkańców.

Jeśli jesteś zatem zainteresowany technologią BioFicient, zgłoś się do jednego z dystrybutorów i montażystów oczyszczalni proekologicznych, do firmy F.U. EL-MAR KUREK MARCIN z miejscowości Trzebina. 

Opracowanie artykułu:

Firma Usługowa "EL-MAR" Marcin Kurek

ul. Piaskowa 14, 32-541 Trzebinia małopolskie
e-mail
www
telefon