Instalacje gazowe w domach jednorodzinnych są coraz popularniejsze. Ich wdrożenie nie jest trudne, a one same pozwalają na eksploatowanie C.O. czy c.w.o. niemalże bezobsługowo. Ponadto są one przyjazne środowisku, mało awaryjne i tanie.

Rodzaje instalacji gazowej w domu

W domach stosowane są najczęściej dwa typy instalacji gazowej, które wykorzystuje się na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, lub do zasilania kuchenek gazowych. Może ona mieć dwie różne formy, które związane są z postacią dostarczanego do budynku gazu. Mowa zatem o instalacjach na LPG lub też na gaz ziemny. W pierwszym przypadku mowa o gazie płynnym, który magazynowany jest w zbiorniku na zewnątrz domu. To wtedy całe przyłącze i zbiornik muszą być umieszczone tak, aby dostawca bez problemu mógł do nich dotrzeć z cysterną. Gaz ziemny zaś to rozwiązania możliwe do wykorzystania tylko wtedy, jeśli na danym osiedlu przebiega sieć instalacji gazowej, zarządzana przez dane przedsiębiorstwo energetyczne. Wtedy mowa o swoistym przyłączu, na zasadach podobnych do sieci wodno-kanalizacyjnej, czy też elektrycznej.

Za czego składa się instalacja gazowa domu?

Instalacja gazowa domu jednorodzinnego to układ przewodów, a także urządzeń prowadzonych na zewnątrz i wewnątrz budynku. Można zatem wyróżnić m.in. przyłącze poprowadzone od gazociągu lub w przypadku LPG wspomniany zbiornik; kurek główny; dopływ rozdzielny; szafkę gazową z gazomierzem; piony; przewody użytkowe skierowane do urządzeń gazowych; oraz urządzenia gazowe np. w postaci kuchenek gazowych, pojemnościowych podgrzewaczy wody na gaz, czy różnego rodzaju kotłów – np. kondensacyjnych, które są bardzo energooszczędne, proekologiczne i funkcjonalne. Pamiętaj również o tym, że na instalację gazową mogą składać się liczne systemy pomiarowe oraz czujniki, a także komponenty wdrożonego rozwiązania automatyzacji budynku SmartDom. Zapomnieć nie można również o kotłowniach gazowych z odpowiednią kubaturą, czy też z odpowiednimi otworami nawiewnymi. Sposoby wykonywania instalacji gazowych w domach, są restrykcyjnie wskazywane poprzez szereg unormowań, za którymi muszą podążać instalatorzy.

Od pozwolenia po pierwszy rozruch

Tworzenie instalacji gazowej w domu to bardzo złożone działanie, które rozpoczyna się od szczegółowego zaprojektowania. Tym zajmuje się odpowiednie biuro architektoniczne, lub też pracownia instalatorska o specjalnych uprawnianiach. Po zaprojektowaniu ważne są również konsultacje z zakładem gazowym, oraz pozyskanie pozwoleń na budowę. Jeśli wszystkie sprawy administracyjne zostaną wypełnione pomyślnie, dochodzi do montażu instalacji. Tym zajmują się takie zakłady, jak FUH Instalacje Kamila Urbańczyka, które muszą także zająć się kwestią kalibracji oraz pełnego pierwszego rozruchu. Pamiętać należy bowiem o najwyższym poziomie bezpieczeństwa i o energooszczędności. Dobry instalator pozwoli uzyskać optymalizacje zarówno kosztorysu samej instalacji, jak i też późniejszych kosztów eksploatowania.