Wśród wielu rodzajów obróbki metali metodą na zimno, skrawanie zdecydowanie wykorzystywane jest przez specjalistów najczęściej. Taki stan rzeczy wynika przede wszystkim z bardzo atrakcyjnych kosztów wykonania usługi, a także z szybkim czasem realizacji zlecenia. Skrawanie interpretowane w kategoriach procesu podzielić można na 3 podstawowe rodzaje. Co warto o nich wiedzieć i gdzie szukać kompleksowego wsparcia w tym zakresie?

Obróbka skrawaniem – toczenie

Z ujęcia definicyjnego wszyscy zainteresowani z łatwością dowiedzą się, iż obróbka skrawaniem polega na nadaniu konkretnym elementom oczekiwanych wymiarów poprzez fragmentaryczne usuwanie części ich materiału. Jedną z najpopularniejszych metod frezowania jest toczenie, czyli obróbka charakteryzująca się wysokim stopniem precyzji. Podczas toczenia dochodzi do zjawiska połączenia ruchu obrotowego i liniowego. Obracany przedmiot poddawany jest sile liniowej stawianej przez nóż tokarski. W zależności od sposobu ustawienia noża toczenie odbywa się w sposób wzdłużny, poprzeczny, wewnętrzny, zewnętrzny lub obwiedniowy.

Coraz bardziej rygorystyczne wyznaczniki jakościowe dotyczące zarówno precyzji, jak i powtarzalności skrawanych elementów spowodowały, że współcześnie spotkać można się z nowoczesnymi skrawarkami CNC. Sterowanie komputerowe i możliwość wcześniejszego zaprogramowania wykonywanych przez maszynę czynności zapewniają dokładność obróbki oscylującą w granicach setnej części milimetra. Technologia ta wykorzystywana jest wszędzie tam, gdzie idealna jakość powierzchni ma kluczowe znacznie. Co jeszcze warto wiedzieć na ten temat?

Frezowanie i szlifowanie

Za kolejny rodzaj obróbki skrawaniem należy uznać frezowanie. Jego cechą charakterystyczną jest to, że podczas całego procesu na frezarce wykorzystuje się narzędzia wieloostrzowe. Ogromną zaletę tej technologii stanowi uniwersalność zastosowania. Doskonale sprawdzi się ona nie tylko w przypadku artykułów metalowych, lecz również drewnianych i syntetycznych. Ze względu na różnorodne przyłożenie osi ustalonego frezu wykonuje się frezowanie obwodowe i czołowe, a także współbieżne i przeciwbieżne.

Wspomnieć trzeba również o szlifowaniu. To jeden ze sposobów skrawania, podczas którego dochodzi do obróbki ściernej. Za narzędzie posłużyć może w tym przypadku specjalistycznie zaprojektowana taśma lub osełka. Szlifowanie najczęściej wykorzystywane jest wtedy, gdy założenie projektowe obejmują uzyskanie bardzo wysokiej jakości powierzchni przy jednoczesnym ograniczeniu ingerencji w wewnętrzne warstwy metalu.

Klientów zainteresowanych osiągnięciem jak najlepszych rezultatów skrawania, powinna zainteresować oferta firmy Toczenie Frezowanie Dłutowanie prowadzonej przez Stanisława Wójcika. Atrakcyjna oferta usługowa przeznaczona jest zarówno dla klientów, jak i większych partnerów biznesowych.