Na efektywność energetyczną składa się kilka elementów, m.in. koszty ogrzewania, zapotrzebowanie budynków na energię oraz stan techniczny i sprawność systemu grzewczego. Z tego powodu zespół prowadzący audyt musi zbierać dane związane z tymi trzema czynnikami. Na tej podstawie zazwyczaj można wskazać przyczyny nadmiernego poboru energii, które najczęściej wynikają z niewłaściwej eksploatacji pomieszczeń.

Inwentaryzacja techniczna budynku

Pierwszym etapem jest inwentaryzacja techniczna i budowlana. Koncentruje się ona zarówno na urządzeniach składających się na instalację cieplną, jak i poszczególnych elementach konstrukcyjnych budynku, które mogą stanowić miejsca strat energetycznych. Wykonawca audytu bada m.in. takie elementy jak oświetlenie, praca wentylacji, ale także stan otworów drzwiowych, okiennych oraz elewacji, których zaniedbanie może prowadzić do konieczności dogrzewania pomieszczeń – tłumaczą pracownicy firmy EgoTerm. Na tym etapie dokonywane są pomiary, które wskazują na efektywność działania instalacji.

Porównanie danych obiektu z normami energetycznymi

Dane uzyskane w trakcie audytu muszą zostać porównane z obowiązującymi normami zapewniającymi równowagę gospodarki energetycznej. Przedsiębiorca uzyskuje dzięki temu dokładną wiedzę na temat uzyskiwanych zysków oraz strat, co pozwala na podjęcie decyzji o zakresie prac modernizacyjnych.

Wskazanie potencjalnych rozwiązań i dobrych praktyk

Każdy audyt, chcąc spełniać swoją funkcję, musi wskazywać rozwiązania pozwalające na poprawę działania instalacji w danym budynku. Dlatego kluczowym etapem prac jest wskazanie przedsięwzięć, które wpłyną na obniżenie kosztów eksploatacji energetycznej obiektu i zapewnią zakładany poziom efektywności energetycznej. Wiąże się to z opisem prac remontowych, które powinien przeprowadzić właściciel, zgodnie z jego założeniami budżetowymi, np. docieplaniem pomieszczeń. Często w ramach tego proponuje się instalację urządzeń pozwalających na bieżący monitoring użytkowania energii czy rozwiązania prowadzące do kontroli pracy maszyn i oświetlenia.

Przygotowanie kosztorysu i analiza opłacalności

Inwestor otrzymuje praktyczne wskazówki umożliwiające zakup odpowiednich materiałów, urządzeń i usług budowlanych. W ramach audytu energetycznego tworzona jest także symulacja pozwalająca określić oszczędności, które przyniosą poszczególne rozwiązania. Dokument uwzględnia także analizę ekonomiczną, która ma na celu przedstawić najbardziej oraz najmniej opłacalne warianty prac, dzięki czemu daje to inwestorowi możliwość wyboru zakresu prac modernizacyjnych odpowiednich do jego budżetu.