Przydomowe pompownie ścieków stosowane są w obiektach, gdzie nie ma możliwości odprowadzania ścieków w sposób grawitacyjny. System może zostać zamontowany w budynku lub w niedalekiej odległości od jego murów. Pompownia może stanowić również element przydomowej oczyszczalni ścieków. Co składa się na instalację tego rodzaju?

Jak działają pompownie zewnętrzne?

Działanie przydomowej pompowni ścieków zlokalizowanej na zewnątrz budynku polega na transporcie nieczystości do kanalizacji, która znajduje się w pobliżu posesji w sytuacji, gdy montaż klasycznej instalacji kanalizacyjnej nie jest możliwy. Pompownia może być również zintegrowana ze zbiornikiem bezodpływowym albo przydomową oczyszczalnią ścieków. Wówczas system ten odpowiada za transport ścieków surowych spływających grawitacyjnie z domostwa bądź pompowanie oczyszczonej cieczy do układu rozsączania.

Kiedy dopiero planujemy montaż przydomowej pompowni ścieków, warto zastanowić się nad budową systemu z osadnikiem gnilnym lub zbiornikiem biologicznej oczyszczalni ścieków. Wówczas pompownia zajmuje się transportem wstępnie oczyszczonych ścieków. Proces flotacji i sedymentacji pozbawia bowiem ciecz zanieczyszczeń o gęstości mniejszej i większej niż gęstość wody. Wyklucza to konieczność wyposażenia pompowni w pompę z rozdrabniaczem, co jest rozwiązaniem droższym i nieco bardziej uciążliwym w eksploatacji.

Pompownie montowane w pobliżu budynków mogą należeć też do większej sieci kanalizacji ciśnieniowej. Ich praca polega wtedy na odpompowywaniu ścieków do większych oczyszczalni przy pomocy rurociągów o określonej średnicy. Takie rozwiązanie pozwala na ograniczenie kosztów związanych z budową bardziej rozbudowanej infrastruktury kanalizacyjnej. Do inwestycji tego typu wykorzystuje się pompy próżniowe.

Budowa przydomowej przepompowni ścieków – komora

Komora przydomowej pompowni ścieków najczęściej wykonana jest z wysokiej klasy tworzyw sztucznych bądź betonu. Jeżeli chodzi o te pierwsze to dominuje wśród nich polietylen LDPE lub HDPE. Wiele przedsiębiorstw, które specjalizują się w montażu i serwisie pompowni ścieków oferuje klientom kompletne urządzenia wyposażone w pompy i wszystkie inne urządzenia niezbędne do prawidłowego działania urządzenia. Jedną z takich firm jest Inwap, która uchodzi za czołowego producenta pomp i pompowni.

Komora pompowni powinna być dostosowana do ilości ścieków, które będą przepływać przez urządzenie. Montaż za dużej komory może skutkować długim czasem przetrzymywania nieczystości, co wiąże się z uwalnianiem nieprzyjemnego zapachu. Z kolei dobór zbyt małej komory może przyczynić się do wzrostu kosztów eksploatacji pompowni. Częstsza i bardziej intensywna praca pompy wymaga zużycia większej ilości energii energicznej, a także może prowadzić do większej awaryjności urządzenia.

Pompa- serce przydomowej pompowni ścieków

Doborem odpowiedniej pompy zajmują się zazwyczaj specjaliści, którzy realizują zlecenie montażu pompowni dla konkretnego inwestora. Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów tych urządzeń. Właściwy model wybiera się pod kątem pojemności komory oraz ilości i typu nieczystości, które będą transportowane przez system. Dla ścieków surowych najlepiej sprawdzą się pompy z rozdrabniaczem.

O „mocy” pompy decyduje jej wydajność i wysokość podnoszenia. Prędkość przepływu jest ważna, jeżeli chodzi o transport ścieków surowych. Jeżeli będzie ona zbyt niska, we wnętrzu rurociągów odkładać się będą osady, co może powodować zatykanie się instalacji. Jeżeli zaś przewidujemy duże przepływy, warto pomyśleć o zastosowaniu studzienek rozprężnych. Jeżeli chodzi o żywotność pompy to waha się ona w przedziale od 10-15 lat.

 Co warto wiedzieć o pompowniach wewnętrznych?

Pompownie wewnętrzne charakteryzują się stosunkowo niewielkimi rozmiarami. Montuje się je pod podłogą najniższej kondygnacji budynku. Wszelkie nieczystości, które dopływają do urządzenia transportowane są poza obiekt. Pompownie wewnętrzne posiadają z reguły dwa wpusty podłogowe, które umożliwiają również „zbieranie” wody spływającej po podłodze danego wnętrza. Takie rozwiązanie jest bardzo wygodne w użytkowaniu, a sposób montażu urządzenia nie wpływa negatywnie na estetykę pomieszczenia.

Eksploatacja przydomowej pompowni ścieków

Dobrze zaprojektowana i zamontowana przydomowa pompownia ścieków powinna pracować bezawaryjnie przez długie lata. Ewentualne awarie mogą wynikać z błędów popełnionych przy produkcji pompy lub nieprawidłowego dopasowania poszczególnych elementów systemu. Do awarii pompowni mogą też przyczynić się użytkownicy poprzez np. wrzucanie do toalety przedmiotów, które nigdy nie powinny się tam znaleźć (podpaski, tampony, chusteczki nawilżane).  Bardzo ważne jest dokonywanie regularnych przeglądów technicznych pompowni, co pozwoli uniknąć problemów w jej pracy.