Jaką rolę odgrywa skup złomu w procesie recyklingu surowców?

Materiał partnera
2020-03-25

Przepisy dotyczące prawidłowej segregacji odpadów oraz ich zagospodarowania co roku ulegają zaostrzeniu. Wynika to z działań, mających na celu ochronę środowiska, a także zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. W tym segmencie istotną funkcję pełnią skupy złomu, które są w stanie odpowiednio postępować z metalowymi śmieciami, dokonując ich recyklingu lub bezpiecznej, kontrolowanej utylizacji.

Co można nazwać złomem?

Mianem tym określa się przedmioty metalowe, które są już niezdatne do użytku i przeznaczone do recyklingu, czyli procesu złomowania. Zalicza się do nich stal, żeliwo oraz metale kolorowe. Mogą one być odpadami produkcyjnymi, komunalnymi, wyrobami niemożliwymi do naprawy, wrakami pojazdów, a także nienadającymi się do dalszej eksploatacji maszynami przemysłowymi oraz ich częściami. Tak więc do specjalnych punktów można oddać wszystkie zalegające w piwnicach oraz magazynach metalowe elementy wykonane ze wspomnianej już stali i żeliwa, a także aluminium, cynku, miedzi ołowiu, mosiądzu, brązu, złota, srebra, palladu etc. Ma to znaczenie szczególnie w przypadku dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, które wytwarzają sporą ilość takich odpadów. Wiele skupów oferuje bezpośredni odbiór złomu od klienta, co stanowi duże udogodnienie i zachęca do regularnej współpracy.

Co się dzieje z oddanym złomem?

Wbrew pozorom skupy tego typu surowców nie tylko zajmują się ich odbieraniem od klientów i składowaniem. Wiele z dostarczonych przedmiotów można poddać recyklingowi, czyli ponownemu przetworzeniu. To jeden z priorytetów każdego takiego miejsca, gdyż takie działania przyczyniają się nie tylko do zmniejszenia zanieczyszczenia planety, ale także ogranicza się ilość wydobywanych złóż metali, których w pewnym momencie może zabraknąć. Przetopione przedmioty mogą zostać uformowane w nowe, nadające się do eksploatacji. Zdecydowanie najczęściej postępuje się tak ze stalą, którą wykorzystuje się ponownie w piecach hutniczych. Złom można dostarczyć między innymi do skupu Złomhurt, znajdującego się w Parzęczewie.

Inny sposób zagospodarowania opadów metalowych to utylizacja. Złomowiska dysponują odpowiednimi warunkami do bezpiecznego i legalnego ich usunięcia. Dzieje się tak najczęściej w przypadku komponentów, których recykling staje się zbyt kosztowny lub niemożliwy. Takie postępowanie ze złomem pozwala uniknąć jego zalegania na zwykłych wysypiskach śmieci, stopniowego korodowania, a w następstwie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Nawet jeśli dany punkt nie ma takich możliwości, to często współpracuje z firmami zajmującymi się profesjonalną utylizacją i dokonuje im sprzedaży pozyskanych surowców. Da się więc zauważyć, że funkcjonowanie skupów złomu w znaczącym stopniu przyczynia się do ekologicznych działań na rzeczy środowiska. Nie tylko pomaga w jego oczyszczaniu, ale także w pewnym stopniu zapobiega wyczerpywaniu się zasobów naturalnych.

Opracowanie artykułu:

Fhu Złomhurt Krzysztof Jankiewicz

ul. Południowa 7 /9, Parzęczew łódzkie
e-mail
telefon