Każda inwestycja budowlana stanowi ingerencję w środowisko naturalne. Oczywiście, istnieje ogromna różnica między wpływem, jaki ma budowa domu jednorodzinnego, a efektem, jaki wywoła postawienie zakładu produkcyjnego. W świetle tendencji do dbałości o środowisko, której podporządkowywane są rozmaite dziedziny życia, również i w zakresie inwestycji konieczne jest zachowanie zgodności z normami.

Jakie czynniki są szkodliwe dla otoczenia?

Istnieją trzy sfery przedsięwzięć, gdzie ochrona środowiska ma ogromne znaczenie – są to geologia, górnictwo oraz budownictwo. Na płaszczyźnie tych trzech konieczne jest przestrzeganie norm regulujących stopień wpływu na przyrodę oraz otoczenie. Do czynników szkodliwych należą tu:

  • hałas,
  • drgania,
  • emisja szkodliwych substancji,
  • odpady.

Wszystkie te kwestie podlegają ścisłej kontroli ze strony administracji państwowej. W ich spełnianiu pomoc mogą firmy zajmujące się projektowaniem i realizacją inwestycji, takie jak działająca w Gdyni pracownia Geoleh. Sporządzenie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia jest konieczne w przypadku działań, które mogą znacząco wpłynąć na środowisko i wymagane do uzyskania zgody na przeprowadzenie takiej inwestycji. Istotnym elementem, który musi zostać zawarty w Karcie, jest właśnie analiza oddziaływania akustycznego.

Na czym polega badanie emisji hałasu?

Analiza akustyczna inwestycji musi zostać przeprowadzona w przypadku przedsięwzięć, które mogą mieć duży wpływ na środowisko naturalne. Powinno to mieć miejsce już na etapie jego planowania i projektowania. Do takich działań zaliczają się przede wszystkim zakłady przemysłowe, ale też lotniska i dworce, a nawet drogi. Pozwala nie tylko określić poziom hałasu wywołany przez badaną inwestycję, ale też zredukować go tak, aby nie naruszał norm w tym zakresie.

Model natężenia dźwięków przygotowywany jest na podstawie informacji o ukształtowaniu terenu, lokalizacji i rodzaju zabudowy i klasyfikacji terenów chronionych akustycznie. Do ustalenia tej klasyfikacji potrzebny jest plan miejscowy lub wizja terenowa albo zdjęcia lotnicze. Do przygotowania analizy akustycznej przedsięwzięcia potrzebne są ponadto dokładna lokalizacja i parametry źródła hałasu, a także ortofotomapa, czyli mapa, której obraz stanowią zdjęcia lotnicze lub satelitarne.

W przypadku przekroczenia norm regulujących dopuszczalny poziom hałasu inwestor musi zaproponować rozwiązania, które pozwolą zmniejszyć jego emisję. Do powszechnie stosowanych metod należą ograniczenie prac do pory dziennej oraz zastosowanie ekranów akustycznych.