Kiedy potrzebna jest analiza akustyczna inwestycji?

Materiał partnera
2019-06-24

Każda inwestycja budowlana stanowi ingerencję w środowisko naturalne. Oczywiście, istnieje ogromna różnica między wpływem, jaki ma budowa domu jednorodzinnego, a efektem, jaki wywoła postawienie zakładu produkcyjnego. W świetle tendencji do dbałości o środowisko, której podporządkowywane są rozmaite dziedziny życia, również i w zakresie inwestycji konieczne jest zachowanie zgodności z normami.

Jakie czynniki są szkodliwe dla otoczenia?

Istnieją trzy sfery przedsięwzięć, gdzie ochrona środowiska ma ogromne znaczenie – są to geologia, górnictwo oraz budownictwo. Na płaszczyźnie tych trzech konieczne jest przestrzeganie norm regulujących stopień wpływu na przyrodę oraz otoczenie. Do czynników szkodliwych należą tu:

  • hałas,
  • drgania,
  • emisja szkodliwych substancji,
  • odpady.

Wszystkie te kwestie podlegają ścisłej kontroli ze strony administracji państwowej. W ich spełnianiu pomoc mogą firmy zajmujące się projektowaniem i realizacją inwestycji, takie jak działająca w Gdyni pracownia Geoleh. Sporządzenie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia jest konieczne w przypadku działań, które mogą znacząco wpłynąć na środowisko i wymagane do uzyskania zgody na przeprowadzenie takiej inwestycji. Istotnym elementem, który musi zostać zawarty w Karcie, jest właśnie analiza oddziaływania akustycznego.

Na czym polega badanie emisji hałasu?

Analiza akustyczna inwestycji musi zostać przeprowadzona w przypadku przedsięwzięć, które mogą mieć duży wpływ na środowisko naturalne. Powinno to mieć miejsce już na etapie jego planowania i projektowania. Do takich działań zaliczają się przede wszystkim zakłady przemysłowe, ale też lotniska i dworce, a nawet drogi. Pozwala nie tylko określić poziom hałasu wywołany przez badaną inwestycję, ale też zredukować go tak, aby nie naruszał norm w tym zakresie.

Model natężenia dźwięków przygotowywany jest na podstawie informacji o ukształtowaniu terenu, lokalizacji i rodzaju zabudowy i klasyfikacji terenów chronionych akustycznie. Do ustalenia tej klasyfikacji potrzebny jest plan miejscowy lub wizja terenowa albo zdjęcia lotnicze. Do przygotowania analizy akustycznej przedsięwzięcia potrzebne są ponadto dokładna lokalizacja i parametry źródła hałasu, a także ortofotomapa, czyli mapa, której obraz stanowią zdjęcia lotnicze lub satelitarne.

W przypadku przekroczenia norm regulujących dopuszczalny poziom hałasu inwestor musi zaproponować rozwiązania, które pozwolą zmniejszyć jego emisję. Do powszechnie stosowanych metod należą ograniczenie prac do pory dziennej oraz zastosowanie ekranów akustycznych.

Opracowanie artykułu:

Geoleh

ul. Świętojańska 78/14, 81-388 Gdynia pomorskie
e-mail
www
telefon