W wielu sytuacjach zweryfikowanie stanu istniejącej konstrukcji jest konieczne. W tym celu pomocne może być zastosowanie badań nieniszczących. Badania umożliwiają dokonanie prognozy związanej z trwałością konstrukcji, oceną jej wykonania, a także bezpieczeństwo użytkowania. Dzięki badaniom nieniszczącym możliwe jest ustalenie parametrów fizycznych i dokładne opisanie badanego materiału na wszystkich etapach produkcji. Jakie jeszcze możliwości dają te badania?

Co umożliwiają badania nieniszczące i jakie są ich metody?

Dzięki badaniom nieniszczącym możliwe jest wykrycie wszelkich niezgodności materiałowych występujących z odlewach, złączach spawanych, odkuwkach i innych wyrobach przemysłowych. Do realizacji takich badań wykorzystuje się różnorodne techniki badań. W zależności od wybranej metody, badania te pozwalają wykryć niezgodności powierzchniowe lub wewnętrzne. Kluczowe znaczenie w całym procesie ma wykrywalność w badaniach nieniszczących, a ta zależy od wielu czynników. W jednym przypadku dany sposób badania może okazać się zadowalający, z kolei w innym może być bezużyteczny.

Metodę wykorzystywaną do realizacji badań nieniszczących rozpatruje się indywidualnie do każdego przypadku. Zdecydowanie się na którąś z metod zależy od:

 • zastosowanej metody spawania,
 • gatunku rodzimego materiału,
 • rodzaju złącza i jego wymiarów,
 • kształtu elementu i stanu jego powierzchni,
 • rodzaju wykorzystanej obróbki.

Oprócz tego duże znaczenie w wyborze metody badań mają również uzgodnione lub obowiązujące poziomy jakości wykonania, a także oczekiwane rodzaje niezgodności spawalniczych i ich orientacja względem przyjętego punktu odniesienia i ich umiejscowienie.

Wyróżnia się następujące rodzaje badań nieniszczących:

 • badania wizualne,
 • badania penetracyjne,
 • badania magnetyczno-proszkowe,
 • badania ultradźwiękowe,
 • badania radiograficzne,
 • badania termowizyjne.

Czym wyróżnia się badanie termowizyjne?

Jednym ze sposobów badań nieniszczących jest badanie termowizyjne. Termowizja, to właściwie termografia podczerwieni. Polega na bezkontaktowym pomiarze temperatury, bazując na detekcji emitowanego promieniowania podczerwonego. Techniką termografii podczerwieni, która jest najczęściej stosowana to systemy pozwalające na dokładne wyznaczenie rozkładu temperatur badanego materiału.

Badania kamerą termowizyjną wykonywane m.in. przez firmę P.W. Aser są obecnie powszechnie stosowanym narzędziem diagnostycznym, które dają możliwość dostarczania informacji o bieżącym stanie badanej powierzchni. Termowizja wykorzystywana jest przede wszystkim w elektronice, budownictwie, a także medycynie i energetyce.

Termografia podczerwieni daje możliwość zlokalizowania wycieków z instalacji CWU i CO, sprawdzenia poprawności montażu okien i drzwi, zlokalizowania strat ciepła i wszelkich nieprawidłowości w izolacji termicznej obiektu budowlanego, przeglądu stanu instalacji elektrycznych, kontrolowania prac dociepleniowych, wykrywania pleśni i zawilgoceń i  przyczyn ich powstawania, kontrolowania i diagnostyki maszyn i urządzeń używanych w przemyśle, a także wykonywanie ekspertyz mroźni, chłodni i innych obiektów klimatyzowanych.