Branża chemiczna i petrochemiczna, są sektorami gospodarczymi, które mają strategiczne znacznie dla ekonomii państwa. To dlatego, istotne jest utrzymywanie instalacji przemysłowych różnych ośrodków w idealnym stanie, wyznaczanym przez przepisy krajowe oraz europejskie, czy też przez normy Urzędu Dozoru Technicznego. Modernizacje i remonty infrastruktury chemicznej oraz petrochemicznej, są ważne dla optymalizowania kosztów eksploatacyjnych, dla bezpieczeństwa pracowników, a także dla ochrony środowiska naturalnego.

Cele remontów i modernizacji

Modernizacje i remonty instalacji chemicznych oraz petrochemicznych, są ważne przede wszystkim ze względu na to, iż poziom ich eksploatowania – wielokrotnie nieprzerwany – znacznie wpływa na osłabienie danych konstrukcji, co może skutkować wspomnianym, niższym zakresem bezpieczeństwa środowiska pracy, zagrożeniami skażenia danego ekosystemu, czy też uszkodzeniem infrastruktury określonego zakładu. Odpowiednie przeglądy okresowe oraz stałe monitorowanie stanu technicznego, są zatem istotne również, z punktu ekonomicznego danej firmy. Nie tylko dzięki remontom i modernizacjom unika się poważniejszych i droższych w serwisie uszkodzeń, ale też uzyskuje się odpowiednie przyśpieszone oraz wyższe jakościowo procesy technologiczne. Ma to znaczenie przy optymalizowaniu zużyciu mediów, czy czasu produkcyjnego, a co za tym idzie, jest to ważne dla generowania rocznych gigantycznych oszczędności finansowych.

Zakres remontów i modernizacji

Zakres remontów i modernizacji instalacji przemysłu chemicznego oraz petrochemicznego może być bardzo szeroki. Mowa między innymi o serwisowaniu konstrukcji oraz ich osprzętu w ramach norm UTD, o nastawach zaworów bezpieczeństwa, o odnawianiu armatury odcinającej, czy też o konserwowaniu rurociągów oraz kotłów przemysłowych, uzupełnic, zbiorników kwasu solnego, a także infrastruktury do mieszania nitrozy. Najlepsze przedsiębiorstwa branżowe zajmują się również pracami spawalniczymi stali węglowych i stopowych, modernizacjami półek i wypełnień aparatów kolumnowych, czy też wytwarzaniem rurociągów oraz innych konstrukcji przemysłowych. Wielokrotnie działania remontowo-konserwacyjne, dotyczą montaży elementów izolacji termicznych ciepło i zimnochronnych, a także dźwiękochłonnych. Przykładem mogą być płaszcze ochronne izolacji, wytwarzane w technologii prefabrykacyjnej. Ich zakres zapewniania bezpieczeństwa eksploatacyjnego w ciągłych warunkach technologicznych to nawet od +1400 stopni Celsjusza, do -260!

Wykonawcy remontów i modernizacji na rynku polskim

Remonty i modernizacje infrastruktury petrochemicznej oraz chemicznej w Polsce, wykonują nieliczne firmy, posiadające specjalistyczny sprzęt. Mowa o agregatach wysokociśnieniowych wodnych, o piaskarkach, kamerach termowizyjnych, urządzeniach spawalniczych, urządzeniach kontrolno-pomiarowych, rusztowaniach rurowych, zgrzewarkach, przecinarkach, czy o innowacyjnych, sterowanych komputerowo urządzeniach do wycinania płaszczy izolacji. To właśnie dzisiaj nie tylko szeroka wiedza techniczno-konstrukcyjna, doświadczonych ekspertów jest ważna, ale także precyzyjny sprzęt. Wiedzą o tym specjaliści przedsiębiorstwa TERBUD, słynącego z oferowania prac antykorozyjnych i chemoodpornych. Zajmowali się oni takimi robotami modernizacyjnymi oraz serwisowymi, jak myciem wysokociśnieniowym rurociągów, modernizacjami wytwórni chloru i ługu sodowego, czy też zbiorników stokażowych kwasu azotowego.

Z pełną oferta firmy TERBUD, z jej działalnością społeczną i na rzecz ochrony środowiska, a także z dziesiątkami realizacji oraz referencji, można zapoznać się już teraz na dedykowanej stronie internetowej. Znajdziesz również tam wykaz certyfikatów oraz interesującą galerię zdjęć, dotyczącą przeprowadzanych procesów remontowych.