Budowanie domu, który w przyszłości ma stać się w pełni zamieszkałym przez członków rodziny i użytecznym budynkiem wiąże się z bardzo wieloma formalnościami i zadaniami do wykonania. Niezwykle ważne jest, by w nowo powstałym domu doprowadzone zostały wszystkie niezbędne media, w tym woda i kanalizacja. Prawidłowe podłączenie tych systemów stanowi bazę dla dobrze funkcjonujących urządzeń sanitarnych. Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne powstają jednocześnie, jednak każda z nich odpowiedzialna jest za inne prace.

Wodociągi i kanalizacje – do czego służą?

Systemy wodociągowo-kanalizacyjne to temat bardzo dobrze znany panu Piotrowi Wyciślikowi, właścicielowi firmy FHU Kop-Trans, będącemu ekspertem w temacie hydrotechniki. Wyjaśnia on: wodociągi to ogólny układ przewodów służący do zaopatrywania mieszkańców budynków w zimną i ciepłą wodę, która jest zdatna również do spożycia. Warto wiedzieć, że woda w rurach wodociągów znajduje się pod ciśnieniem i dopłynie do każdego kranu, pod warunkiem, że rury, w których przepływa, będą drożne.

Z kolei instalacje kanalizacyjne służą do odprowadzania wód opadowych, skroplin oraz zanieczyszczonej wody na skutek jej wykorzystania. Odprowadzane są za pomocą kanałów ściekowych. Zanieczyszczenia te przemieszczają się w systemach instalacyjnych grawitacyjnie, dlatego rury przepływowe muszą być trwałe i grube, by były odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz awarie.

Przyłączanie instalacji wodno-kanalizacyjnej do domu – co jeszcze warto wiedzieć?

Prawidłowo poprowadzony system instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej zapewnia użytkownikom niezbędny komfort każdego dnia. Podłączając instalacje wod-kan do swojego domu, ważne jest, by zajmowała się tym osoba posiadająca odpowiednią wiedzę i kompetencje. Pomocne w wypełnianiu tych obowiązków może okazać się skorzystanie z profesjonalnych usług wodno-kanalizacyjnych, oferujących kompleksowy montaż, naprawę i konserwację instalacji. 

Aby podłączyć się do ogólnodostępnej sieci wodno-kanalizacyjnej, stosuje się tzw. przykanalik, bardzo często zakończony studzienką rewizyjną, w której łączy się on z przewodem odprowadzającym domowe ścieki. Budowa domu z podłączeniem do takiej sieci wymaga uzgodnienia warunków z lokalnym przedsiębiorstwem odpowiedzialnym za hydrotechnikę i kanalizację oraz opracowanie odpowiedniego projektu zgłaszającego zamiar wykonania przyłącza i dostarczenie go do starostwa powiatowego.