Jeśli nasza firma potrzebuje konkretnej konstrukcji, zapewne zostanie wykonana metodą spawania TIG. Stanowi ona jeden z podstawowych procesów spawania wszystkich gatunków stali, zwłaszcza tych wysokostopowych, stali specjalnych, stopów niklu, aluminium magnezu, tytanu i innych metali reaktywnych i żaroodpornych oraz stopów. Potrafi złączyć od dziesiętnych części milimetra do nawet kilkuset milimetrów, co pokazuje niesamowitą precyzję TIG.

Charakterystyka

W metodzie spawania TIG (ang. tundsten inert gas) używana jest nietopliwa elektroda w osłonie gazów obojętnych, takich jak na przykład argon. Łuk jarzy się między elektrodą nietopliwą wykonaną z czystego wolframu, bądź też wolframu uszlachetnionego tlenkami takimi jak tlenek toru(IV) a spawanym materiałem. W procesie spawania łukowego połączenie spawane otrzymujemy dzięki stopieniu metalu poszczególnych elementów oraz materiału dodatkowego. Dokonuje się tego poprzez ciepło łuku elektrycznego wytwarzanego między elektrodą i spawanym przedmiotem w osłonie gazu. Jest on niezbędny w tym procesie, gdyż pełni funkcję chłodzącą elektrodę oraz izolacyjną (spawany element przed gazami z atmosfery). Dodatkowo, w zjonizowanym gazie powstaje przepływ prądu, gdyż głównymi jego nośnikami są elektrony wybite z atomów gazu ochronnego. Spawanie TIG może być przeprowadzone automatycznie oraz ręcznie, prądem stałym lub przemiennym.

    Spawanie prądem stałym – przebiega z biegunowością dodatnią (w tym przypadku następuje ograniczone natężenie prądu przez co istnieje konieczność zwiększenia średnicy elektrody) lub ujemną (stosowane przy spawaniu w osłonie argonu lub helu), w przypadku aluminium i magnezu niezbędne jest usunięcie warstwy tlenków z obszaru spawania.

    Spawanie prądem przemiennym – pozwala wykorzystać plusy spawania prądem stałym z biegunowością dodatnią, jednak bez ograniczeń prądowych, choć stabilność łuku jest nieco gorsza i pojawia się zjawisko prostowania prądu.

Podstawowe parametry

Parametrami potrzebnymi do spawania TIG są:

    rodzaj i natężenie prądu,

    napięcie łuku,

    prędkość spawania,

    rodzaje i natężenie przepływu gazu ochronnego,

    rodzaje materiału i średnica elektrody niskotopliwej,

    średnica materiału dodatkowego.

Zalety

Największą zaletą tej metody jest bardzo wysoka jakość połączeń, zdecydowanie przewyższająca wszelkie inne metody spawania. Jednak to nie wszystko, wiele firm zajmujących się spawaniem TIG, jak na przykład Timrex spod Warszawy, wymienia wśród zalet możliwość spawania elementów o szerokim zakresie grubości oraz możliwość zrobotyzowania całego procesu.

Wady

Wady TIG są raczej nieliczne. Wśród nich możemy wymienić na przykład małą wydajność w przypadku spawania ręcznego oraz konieczność użycia dodatkowych osłon przed wiatrem podczas spawania w przestrzeni otwartej.