Smary i oleje, które są stosowane branży spożywczej i farmaceutycznej poza określonymi właściwościami eksploatacyjnymi, podlegają rygorystycznym normom i muszą spełniać szereg wymogów sanitarnych, gwarantujących bezpieczeństwo produktów. Chodzi o to, by oferowane konsumentom towary były najwyższej jakości i nie zagrażały ich zdrowiu i życiu.

Bezpieczeństwo jest najistotniejszym czynnikiem zarówno w branży farmaceutycznej i spożywczej, który ma wpływ na zdrowie, a często i życie, konsumentów. Wszelkie środki smarne stosowane w urządzeniach i maszynach nie powinny mieć  żadnego wpływu na jakość i skład produktów. Same nie mogą zawierać chemicznych oraz fizycznych i biologicznych zanieczyszczeń powyżej ustalonej normy, co regulują odpowiednie przepisy prawa. Dlatego wybierając substancje smarne warto zaopatrzyć się w sprawdzonych miejscach. W Oiltrans oferowane są oleje, pasty i smary od znanych producentów, jak Lotos, Castrol/BP, Shell czy Agip.

Jakie wymogi muszą spełniać środki smarne w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym?

Ze względu na specyfikę przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, stosowane w nim środki smarne są poddane restrykcyjnym normom i muszą spełniać szereg określonych wymogów. Przede wszystkim składniki z jakich są pozyskiwane muszą znajdować się na liście substancji dozwolonych, które nie są zagrożeniem dla produktów spożywczych i farmaceutycznych. Muszą być odporne na obciążenia (np. drgania czy kontakt z laserem), na wysokie i niskie temperatury. Nie mogą być wymywane przez wodę oraz przez środki czyszczące i dezynfekujące. Do tego powinna je charakteryzować obojętność na produkty spożywcze i farmaceutyczne, jak też obojętność fizjologiczna i zapachowa.

Spełnienie tych wszystkim warunków daje gwarancję, że stosowane środki nie będą negatywnie wpływały na wytwarzane artykuły i nie zaburzą ich jakości i posiadanych właściwości.

Z czego składają się środki smarne

Wszelkie środki smarne składają się z oleju bazowego, odpowiednich substancji zagęszczających, dzięki którym smar pozostaje na miejscu i jest ochroną przed tarciem, oraz z wypełniaczy i substancji uszlachetniających. W żadnym wypadku nie mogą zawierać metali ciężkich. W branży spożywczej i farmaceutycznej bazę stanowią oleje roślinne, ciekłe zwierzęce, mineralne, oleje białe, czy syntetyczne oleje bazowe. Zagęszczaczem są tu przede wszystkim mydła wapniowe. Jeśli chodzi o dodatki uszlachetniające, to wykorzystywane są tu substancje antyadhezyjne (zapewniające dobrą przyczepność smaru) oraz różnego rodzaju emulgatory.

Klasyfikacja środków smarnych

Na potrzeby przemysłu spożywczego i farmaceutycznego utworzono specjalną klasyfikację, której celem jest ocena klasy danego środka smarnego i zarejestrowanie nowego produktu zgodnie z odpowiadająca mu klasą. Przydział środka smarnego do określonej klasy jest uzależniony od składników, jakie wykorzystane w jego produkcji.

Klasyfikacja USDA składa się z trzech klas. Do klasy H1 zalicza się smary, które są wykorzystywane w miejscach o małym prawdopodobieństwie kontaktu z produktem, a ich skład zawiera co najmniej jeden dopuszczony olej bazowy, zagęszczacz i dodatek. W klasie H2 znajdują się smary, niemogące posiadać w swoim składzie metali ciężkich i substancji rakotwórczych. Smary te w żaden sposób nie mają kontaktu z produktem spożywczym i farmaceutycznym. H3 to klasa, do której klasyfikuje się smary jadalne i rozpuszczalne mające kontakt z wytwarzanymi produktami, wykorzystywane jako zabezpieczenie antykorozyjne oraz środek czyszczący.