W przypadku obróbki metali, zarówno detali, jak i większych oraz seryjnych wyrobów, można dzisiaj stosować nowoczesną technologię CNC, bądź też frezowanie konwencjonalne. Obecnie najlepsze pracownie przystosowane są do obu technik. Częściej jednak, ze względu na oszczędność czasową, finansową, a także precyzyjność, wykorzystuje się maszyny CNC.

Funkcje obrabiarek CNC oraz tych konwencjonalnych

Obrabiarki CNC różnią się o tych konwencjonalnych, między innymi na trzech etapach tworzenia danych wyrobów. Mowa o tzw. danych wyjściowych, o sposobach sterowania, a także o metodologiach kontrolnych.

Jeśli chodzi o dane wyjściowe, należy wiedzieć, że w przypadku obrabiarek konwencjonalnych to pracownik na podstawie rysunku technicznego, ręcznie nastawia maszynę, a także zakłada oraz zdejmuje obrabiany wyrób. Technologie CNC, opierają się zaś o cyfrowe projektowanie i programowanie, oraz o w pełni zautomatyzowane procesy produkcyjne. Tu należy podkreślić między innymi ważną funkcję zapamiętania ustawień. Dzięki temu klient danej pracowni, może nawet po kilku miesiącach zgłosić się z prośbą o wytworzenie całej serii identycznych 1:1 produktów!

Kolejną różnica obrabiarek CNC i tych konwencjonalnych, jest sposób sterowania. W pierwszym przypadku pełną kontrolę przejmuje mikrokomputer, wraz ze swoją pamięcią oraz podprogramami. Rola człowieka zasadza się zatem na kalibracji oraz wszczęciu automatycznego procesu. Inaczej jest w drugim przypadku, kiedy to, obróbka następuje w sposób ręczny, lub półautomatyczny. Pracownik wyznacza ręcznie ustawienia maszyny.

Trzecią ważną funkcją obrabiarek, jest kontrola. Obrabiarki konwencjonalne nie pozwalają na automatyczne wykonywanie pomiarów. To pracownik zatem dzięki swojej wiedzy i dodatkowej aparaturze, może określić, czy wyrób spełnia dane wymogi. Technologia CNC, zastępuje człowieka również w tym działaniu. Oprogramowanie generuje liczne raporty i analizy już w fazie tworzenia się danego kształtu wyrobu. W każdym momencie pracownik może zatem zredefiniować ustawienia i przystąpić do obróbki na nowo. Dokładność maszyn CNC, wielokrotnie jest wyższa, niż nawet 1/100 milimetra!

Zalety technologii CNC

Pomimo tego, że frezowanie konwencjonalne jest wykorzystywane do tworzenia m.in. wyrobów dekoratorskich, czy artystycznych, to właśnie maszyny CNC, dzisiaj dominują w szeroko pojętym przemyśle m.in. obróbki metali. Do zalet tej techniki, zalicza się:

  • możliwość programowania poza obrabiarką,
  • automatyczny nadzór nad obróbką,
  • wysoką wydajność,
  • niskie straty materiałowe,
  • błyskawiczność procesu obróbki,
  • możliwość zapamiętywania ustawień,
  • większą przepustowość,
  • jednakową jakość produktów seryjnych,
  • możliwość wykonywania przedmiotów o dużym poziomie złożoności.

Jedną z pracowni, która opiera swoją działalność o wykorzystywanie technologii CNC i obróbki konwencjonalnej, jest firma CNCRAFT METAL. Przedsiębiorstwo obsługuje liczne zakłady z różnych branż, klientów publicznych, a nawet tych indywidulanych.