Ochrona środowiska to bardzo ważny filar działalności Unii Europejskiej. Coraz to nowsze dyrektywy dotyczące surowców wtórnych, gospodarowania lasami, czy też te związane z emisyjnością gazów cieplarnianych i spalin powodują, że obecnie przedsiębiorstwa różnego typu – od usług, po handel, transport i produkcję – muszą reorganizować sposoby swojej działalności. Kwestie ochrony środowiska są szeroko regulowane prawnie, a to powoduje, że tysiące podmiotów gospodarczych potrzebuje w tym zakresie specjalistycznego doradztwa.

Jakie firmy muszą stosować się do różnych dyrektyw dotyczących ochrony środowiska?

Dzisiaj niemalże każda firma musi stosować się do dyrektyw dotyczących ochrony środowiska wypracowując odpowiednie narzędzia oraz metody. Dotyczy to warsztatów samochodowych, firm lakierniczych, przedsiębiorstw produkcyjnych, przedsiębiorstw przetwórczych, dostawców energii i setek innych podmiotów z dziesiątek branż. Brak stosowania się do określonych wytycznych, skutkuje zaś wysokimi sankcjami finansowymi, oraz utratą zaufania kontrahentów oraz klientów. Warto zatem zauważyć pozytywne zjawisko inwestowania polskich firm w eko technologie…

Do jakiego podmiotu zgłosić się o pomoc?

Specjalistyczną pomoc w zakresie ochrony środowiska niosą dzisiaj przedsiębiorcom firmy conultingowe, które gwarantują zarówno stałą, jak i doraźną pomoc. To one zatrudniają prawdziwych dziedzinowych ekspertów, którzy posiadają szerokie kompetencje z zakresu projektowania, budownictwa, instalatorstwa, nowoczesnych technologii, administracji, oraz prawa. Przykładem jest firma M-FLOW, która świadczy bardzo szerokie usługi ochrony środowiska, a także nadzoru budowlanego, zastępstwa inwestycyjnego, czy obsługi inwestycji związanej np. z budową przemysłowych oczyszczalni ścieków. Z pełną ofertą podmiotu warto zapoznać się na jego dedykowanej stronie www!

Zakres usług ochrony środowiska

Usługi ochrony środowiska są bardzo szerokie. Mogą dotyczyć spraw administracyjnych, projektowych i budowlanych, czy też doradczych oraz procesowych. Ważne są między innymi sporządzane ewidencje np. związane z poziomem zanieczyszczeń powietrza, czy gospodarką wodno-ściekową. Usługi ochrony środowiska dotyczą także pomocy w tworzeniu raportów do KOBiZE, wraz z analizą danych. Najlepsze firmy pomagają również w kwestiach gospodarowania odpadami i opakowaniami, czy opłat środowiskowych. Dobre agencje niosą zatem pomoc w wypełnianiu wszelkich obowiązków ustawowych z zakresu ochrony środowiska, identyfikując również wymagania prawne, jakim podlega przedsiębiorstwo klienta.