Gospodarka odpadami to dość specyficzna i trudna branża, która regulowana jest przez nieustannie zmieniające się przepisy. Dbając o środowisko oraz bezpieczeństwo wszystkich zainteresowanych, firmy i przedsiębiorstwa zobligowane są do prawidłowej utylizacji odpadów. Wybierając firmę, która się tym zajmie, warto prześledzić jej doświadczenie w tym zakresie. Pozwoli nam to oszczędzić czas, nerwy i ograniczyć koszty związane z tą usługą.

Zbiornica Skórzec to firma utylizacyjna, której kierowaniem zajmuje się pan Mirosław Cabaj. Zajmujemy się utylizacją odpadów zwierzęcych, weterynaryjnych i medycznych. Zdajemy sobie sprawę, że utylizacja odpadów ma ogromne znaczenie sanitarne, ale również i ekonomiczne. Prawidłowo przeprowadzony proces utylizacji ma ogromne znaczenie choćby, wtedy, gdy chcemy zlikwidować ognisko chorób zakaźnych. W ostatnich czasach tematyka prawidłowej i bezpiecznej dla środowiska utylizacji spotyka się z coraz większym zainteresowaniem ze strony klientów. Oferujemy usługi w zakresie odbierania, przewozu, gromadzenia i w końcu samej utylizacji odpadów. Pomagamy wytwórcom i posiadaczom odpadów odpowiednio je zagospodarować zgodnie z przepisami prawa.

Utylizacja i odbiór odpadów zwierzęcych

Osoby prowadzące gospodarstwa rolne spotykają się często z problemem padłych zwierząt, które według przepisów powinny zostać odpowiednio zabezpieczone i zutylizowane. Również w dzisiejszych czasach produkcja zwierzęca nawet przy zastosowaniu najlepszych zabezpieczeń i rozwiązań technologicznych musi liczyć się z ryzykiem wystąpienia różnego rodzaju chorób u zwierząt. Czasami muszą one być ubite lub same padają, co może być szczególnie niebezpieczne, jeśli przyczyną jest jakaś choroba zakaźna. Czasami w hodowli rodzą się martwe zwierzęta i na ich właścicielu ciąży obowiązek odpowiedniego ich zutylizowania. Zbiornica Skórzec to firma, która oferuje kompleksowe podejście od odbioru padłych zwierząt po utylizację przeprowadzoną zgodnie z przepisami i normami. Mamy wszelkie uprawnienia niezbędne do prowadzenia tego typu działalności, więc mogą mieć Państwo pewność, że cała procedura przeprowadzona jest odpowiednio do regulujących ją przepisów. Do pracy wykorzystujemy profesjonalny sprzęt oraz środki od najlepszych producentów i dostawców. Wszystkie zgłoszenia realizujemy rzetelnie i terminowo.

Odpady spożywcze oraz medyczne

Specjalizujemy się w odpadach pochodzenia zwierzęcego, które dotyczą również odpadów medycznych oraz spożywczych. Utylizacja odpadów spożywczych może obejmować na przykład odpady z firm produkcyjnych jak mleczarnia. Na życzenie klienta usuwamy niepełnowartościowe lub przeterminowane produkty, zakażone mleko czy niepotrzebne tłuszcze. Zajmujemy się również odpadami z przetwórni, ferm drobiu, ubojni czy masarni. Odpady medyczne i weterynaryjne to szczególna grupa odpadów powstających w otoczeniu człowieka, która wymaga szczególnej uwagi. Nasi pracownicy przeprowadzą profesjonalnie odbiór każdego rodzaju odpadów. Do utylizacji wykorzystujemy wyłączenie skuteczne i bezpieczne metody jak spalanie. Przestrzegając odpowiednich procedur, dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich zainteresowanych stron.